Spotkanie z Wiktorem Szenderowiczem

Od stycznia 2016 przy współpracy ze Studium Europy Wschodniej UW prowadzimy seminarium-laboratorium “Społeczeństwo obywatelskie oraz prawa człowieka w Rosji”. Celem seminarium jest stworzenie w Warszawie stałej społeczności ekspertów, doktorantów, studentów i praktyków zajmujących się tematem rozwoju społeczeństwa obywatelskiego w Rosji. W przyszłości ta społeczność mogłaby włączyć się w sieć placówek eksperckich, rozważających i prognozujących procesy demokratyzacji w Rosji.

Spotkania odbywają się w formacie seminariów, dyskusji, spotkań z działaczami organizacji rosyjskich i międzynarodowych, zajmujących się obroną praw człowieka oraz z niezależnymi rosyjskimi publicystami i dziennikarzami.

Laboratorium odbywa się raz na dwa tygodnie na Uniwersytecie Warszawskim.

Zapraszamy do udziału!