Wiedomosti: „Urzędnicy chcą sobie podporządkować cały rosyjski Internet”

Rosyjskie Ministerstwo Łączności i Masowych Komunikacji opracowało projekt ustawy pod roboczym tytułem „O autonomicznym systemie Internet”, która według źródeł dziennika Wiedomosti ma dać państwu możliwość kontrolowania całej infrastruktury rosyjskiego Internetu.

Jak pisze dziennik, projekt ten wprowadza do ustawodawstwa dotyczącego tej branży nowy punkt p.t. „Regulowanie rosyjskiej części sieci Internet”. Jest w nim mowa o tym, że państwo będzie regulować całą kluczową infrastrukturę Runetu – od narodowych domen .ru i .rf do państwowego systemu zapewniania stabilności sieci.

„Jeśli projekt wejdzie w życie, regulowanie wszystkich krytycznych elementów infrastruktury rosyjskiego Internetu stanie się wyłącznym prawem państwa. A jedynym centrum zarządzania – federalny organ władzy wykonawczej wyznaczony przez rząd” – czytamy w artykule. Projekt przewiduje również ustanowienie kontroli nad transferem danych w Internecie, który wykracza poza granice państwa. Właściciele wszystkich autonomicznych systemów mogą zostać zobowiązani do ustanowienia „technicznych środków kontroli transgranicznego transferu danych”.