Nowy portal dla Rosjan mieszkających na Ukraine

Emigrussia
Emigrussia. Zdjęcie strony

Nasi koledzy z fundacji For Free Russia, założonej przez Rosjan mieszkających w USA, uruchomili portal informacyjny EmigRussia.org przeznaczony dla Rosjan pragnących wyemigrować na Ukrainę oraz takich, którzy już tam są i potrzebują pomocy socjalnej i prawnej.

Od dwóch lat z powodu politycznych prześladowań i rozpętanej przez państwowe media atmosfery nienawiści do wszelkich krytyków polityki Kremla z Rosji wyemigrowały setki ludzi. Bardzo wielu z nich wybiera jako miejsce stałego pobytu Ukrainę, ponieważ jest to kraj bliski w sensie zarówno geograficznym, jak i kulturowym. Istotny jest też często aspekt emocjonalno-ideowy: część rosyjskich emigrantów wybierających ten kierunek, to ci, którzy otwarcie kibicowali rewolucji Majdanu. Liczą więc na to, że znajdą tam ludzi nie tylko mówiących w ich języku, lecz również podzielających ich wartości.

Niestety, ukraińskie służby migracyjne często odnoszą się do tych Rosjan bez należytego zrozumienia. Zdarzało się nawet, że osoba, która chciała uzyskać na Ukrainie status uchodźcy politycznego, otrzymała odmowę zawierającą uzasadnienie, że Rosja jest krajem demokratycznym, w którym polityczne prześladowania są niemożliwe.

Więcej na ten temat można przeczytać tu:

Gratulujemy naszym kolegom świetnego pomysłu i życzymy powodzenia!