Anna Błońska z zubożałej szlacheckiej rodziny oraz Adolf Milewski, bogaty rolnik, w dzień ich ślubu, foto udostępnione przez autorkę