List otwarty Iwana Wyrypajewa w związku z uwięzieniem Kiryłła Sieriebrennikowa

22 sierpnia w Petersburgu zatrzymano Kiryłła Sieriebrenninkowa – światowej sławy reżysera, dyrektora Centrum Gogola w Moskwie, w maju b.r. oskarżonego przez rosyjskie organa ścigania o defraudację ok. 200 mln rubli ze środków publicznych przeznaczonych na jeden z projektów Centrum Gogola. Następnego dnia sąd dzielnicy Basmannyj w rosyjskiej stolicy podjął decyzję o zastosowaniu wobec reżysera aresztu […]

Siergiej Udalcow na wolności – i co dalej?

8 sierpnia 2017 roku rosyjski opozycjonista Siergiej Udalcow (ur. w r. 1977 w Moskwie) zakończył odbywanie kary za – wedle sentencji wyroku – „organizację masowych zamieszek na Placu Błotnym w Moskwie z 6 maja 2012 r.”. W areszcie domowym, a potem zwykłym areszcie i w końcu kolonii karnej o zwykłym rygorze spędził łącznie 4,5 roku. […]