List organizacji pozarządowych w sprawie więźniów politycznych Federacji Rosyjskiej

Razem z kilkudziesięcioma innymi zarejestrowanymi w Polsce organizacjami pozarządowymi Stowarzyszenie „Za Wolną Rosję” wystosowało apel do Ministerstwa Spraw Zagranicznych i Polskiego Związku Piłki Nożnej o podjęcie działań na rzecz uwolnienia osób więzionych przez Federację Rosyjską z powodów politycznych. 

Niepodnoszenie kwestii związanych z prawami człowieka w Rosji podczas trwających właśnie Mistrzostw Świata w piłce nożnej, to de facto przyzwolenie na naruszenia praw człowieka przez władze Federacji Rosyjskiej.

Centrum Obrony Praw Człowieka Memoriał  informuje o 158 więźniach politycznych oraz 77 osobach, które z dużym prawdopodobieństwem zostały osadzone z powodów politycznych. Jednocześnie Memoriał zwraca uwagę, że lista nie obejmuje wszystkich osób represjonowanych, których prawdziwa liczba jest niewątpliwie znacznie większa.

9 stycznia 2018 roku w Groznym aresztowano Ojuba Titijewa, przewodniczącego czeczeńskiego oddziału Centrum Obrony Praw Człowieka Memoriał. Ojub Titijew świadczył pomoc ofiarom ciężkich naruszeń praw człowieka – tortur, wymuszonych zaginięć, pomagał także rodzinom osób zabitych przez służby związane z władzami republiki.

Rosyjskie, ukraińskie i międzynarodowe organizacje obrony praw człowieka mają ponadto informacje o co najmniej 71 obywatelach Ukrainy, którzy przetrzymywani są w aresztach i koloniach karnych na terytorium Rosji i okupowanego Krymu. De facto są oni zakładnikami wojny wszczętej przeciwko Ukrainie przez Kreml w 2014 roku. Aby wymusić uwolnienie tych więźniów 14 maja br. bezterminową głodówkę ogłosił pochodzący z Krymu ukraiński reżyser Oleg Sencow, który w 2014 roku został porwany w Symferopolu przez Federalną Służbę Bezpieczeństwa, następnie nielegalnie wywieziony do Rosji i w końcu skazany w sierpniu 2015 roku na 20 lat kolonii karnej o zaostrzonym rygorze na podstawie zarzutów dotycząych „organizowania grupy terrorystycznej”. Winy Olega Sencowa nie dowiedziono, a wyrok, który zapadł w jego sprawie, oparto na zeznaniach innych podsądnych wymuszonych torturami i odwołanymi w toku procesu.

Treść listu do MSZ dostępna jest pod tym linkiem.

Treść listu do PZPN dostępna jest pod tym linkiem.

Zdjęcie: Pikieta członkiń rosyjskiej grupy Pussy Riot przez kolonią karną w Jakucji w sierpniu 2017 roku, gdzie więziony był wtedy Oleg Sencow, fot. Maria Aliochina/Facebook