Atlantic Council został uznany za organizację niepożądaną na terenie Rosji

Amerykański think tank Atlantic Council został uznany za organizację niepożądaną na terenie Rosji.

Pojęcie „organizacji niepożądanej” wprowadziła do rosyjskiego prawa ustawa uchwalona w 2015 roku. Daje ona prawo Prokuratorowi Generalnemu nadawać ten status organizacjom zagranicznym lub międzynarodowym bez decyzji sądu i bez procedury odwoławczej. Oznacza to zakaz prowadzenia jakiejkolwiek działalności na terenie Rosji, za którego złamanie grożą wysokie kary, z więzieniem włącznie. Dotychczas na listę organizacji niepożądanych prowadzoną przez Ministerstwo Sprawiedliwości wpisane zostały głównie amerykańskie fundacje zajmujące się pomocą demokratyzacyjną i wspieraniem rozwoju społeczeńśtwa obywatelskiego, w tym m.in. National Endowment for Democracy, MacArthur Foundation, Freedom House czy International Republican Institute. Znajdują się na niej też założone przez Rosjan mieszkających za granicą organizacje Free Russia Foundation i Institute of Modern Russia. Szczególnym przypadkiem jest Otwarta Rosja, której status ten nadano niezgodnie z przepisami ustawy (nie jest to organizacja zarejestrowana, ani zagraniczna).

https://www.novayagazeta.ru/news/2019/07/25/153674-genprokuratura-rossii-priznala-atlanticheskiy-sovet-nezhelatelnoy-organizatsiey