Rosja zaostrza reguły obowiązujące akademików w kontaktach z cudzoziemcami

Back in the USSR: Rosyjskie ministerstwo nauki i szkolnictwa wyższego zaostrza reguły obowiązujące rosyjskich akademików w kontaktach z cudzoziemcami – niezbędne będzie ubieganie się o zgodę władz i pisanie raportów

W lipcu 2019 roku ministerstwo rozesłało do podlegających mu instytucji zarządzenie „O zatwierdzeniu rekomendacji dotyczących współpracy z państwowymi organami zagranicznych państw, organizacji międzynarodowych i zagranicznych oraz przyjmowania obywateli zagranicznych przez organa terytorialne i organizacje podlegające Ministerstwu Nauki i Szkolnictwa Wyższego Federacji Rosyjskiej”. Dokument ten stał się szerzej znany dopiero teraz, po tym jak napisała o nim gazeta „Moskowskij Komsomolec”, a jeden z portali opublikował list otwarty naukowców krytykujących ministerialne rekomendacje wraz ze skanem całego dokumentu.

Co ów dokument zawiera?

– Rosyjscy naukowcy będą odtąd musieli oficjalnie zawiadamiać ministerstwo, jeśli będą chcieli spotkać się z kolegami z zagranicy, przedstawiając listę uczestników spotkania – obowiązywać będzie przy tym minimum 5-dniowy tryb zawiadomienia.
– W spotkaniu z cudzoziemcem powinno uczestniczyć co najmniej dwóch rosyjskich uczonych.
– Spotkanie z cudzoziemcami w czasie wolnym od pracy i poza terytorium danej jednostki naukowej dopuszczalne będzie tylko za zgodą jej kierownictwa.
– Po spotkaniu z cudzoziemcem kierownictwo danej jednostki naukowej zobowiązane będzie wysłać do ministerstwa pisemny raport w terminie 5 dni. Raport będzie musiał zawierać: datę i miejsce przeprowadzonego spotkania, informacje o cudzoziemcach ze wskazaniem kraju pochodzenia i afiliacji instytucjonalnej, dane rosyjskich uczestników spotkania, informacje o rezultatach rozmów oraz „wyczerpującą informację na temat dyskutowanej tematyki i najistotniejszych kwestii poruszonych w trakcie spotkania”.
– Na terenie instytucji podlegających ministerstwu cudzoziemcy będą mieli prawo do posługiwania się sprzętem pozwalającym na „obróbkę i gromadzenie danych” (m.in. aparaty fotograficzne i dyktafony) „tylko w przypadkach przewidzianych w międzynarodowych umowach podpisanych przez Federację Rosyjską”.

Jak wskazują autorzy wspomnianego listu otwartego, ten ostatni punkt oznacza w praktyce, że zagranicznym uczestnikom konferencji naukowych trzeba będzie na wszelki wypadek konfiskować wszelkie urządzenia techniczne na czele z telefonami.

Cytowany list otwarty wraz ze skanami rekomendacji ministerstwa: https://trv-science.ru/inostranec-snimaj-chasy/

Wesprzyj naszą działalność dokonując przelewu na konto Stowarzyszenia

Rachunek EUR

60 1160 2202 0000 0004 9849 9990

PL 60 1160 2202 0000 0004 9849 9990

Rachunek w PLN

13 1160 2202 0000 0003 5776 5282

IBAN PL 13 1160 2202 0000 0003 5776 5282

SWIFT: BIGBPLPW

Bank Millennium, Stanisława Żaryna 2A, 02-593 Warszawa Polska

Odbiorca:

Stowarzyszenie Za Wolną Rosję, Czerniakowska 139, 00-453 Warzsawa, Polska

Tytułem:

Darowizna na działalność statutową