Centralny Bank Rosji zaproponował aktualizację oznak wskazujących na pranie pieniędzy przez organizacje non-profit

Organ regulacyjny Centralnego Banku Federacji Rosyjskiej proponuje rozszerzenie podstaw do blokowania rachunków podczas dokonania przelewów na rzecz organizacji non-profit (NKO).

Projekt zmiany przepisów dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy opublikował na swojej stronie rosyjski regulator. CBR chce zmienić status transferów na przez organizacji non-profit od Rosjan i firm, które otrzymują pieniądze z zagranicy, na transakcje podejrzane. Aby uznać transakcję za podejrzaną, konieczne jest, aby transakcje muszą być regularne, a kwota przelewu na rachunki organizacji non-profit powinna być równa kwocie otrzymanego finansowania zagranicznego – podaje Kommersant.

Zgodnie z załączonym dokumentem, jeśli osoba lub firma regularnie przekazuje pieniądze fundacji, partii lub organizacji religijnej po otrzymaniu pieniędzy z zagranicy na swoje konto, bank może uznać takie transakcje za podejrzane i zablokować je. To samo dotyczy przypadków, w których kwota darowizny i kwota otrzymanego finansowania zagranicznego są w przybliżeniu takie same.

Według ekspertów, których słowa są cytowane na portalu RBC, ten sposób kontroli jest bardziej prawdopodobny w walce z ukrytym finansowaniem organizacji non-profit. Po wprowadzeniu dodatkowych kryteriów państwo może mieć więcej wpływu i więcej możliwości kontrolowania działalności organizacji pozarządowych.

Nie określono, jakie konkretnie organizacje będą sprawdzane. Bank Centralny wprowadził poprawki razem z Federalną Służbą Monitorowania Finansów (Rosfinmonitoring). W przededniu ukazało się, że regulator po raz pierwszy od ośmiu lat postanowił zaktualizować listę oznak, za pomocą których transakcje bankowe można uznać za podejrzane.