Sąd Konstytucyjny: zamordowanie samorządu lokalnego jest uprawnione

Sąd Konstytucyjny postanowił, że zamordowanie rosyjskiego samorządu lokalnego jest uprawnione – ot, los tak chciał. Istny Sofokles.

„Zasada jedności systemu władzy publicznej, choć nie została dosłownie wyrażona w rozdziale 1 Konstytucji Federacji Rosyjskiej, wynika implicite z konstytucyjnych zapisów o zjednoczeniu wieloetnicznym narodzie Federacji Rosyjskiej przez wspólny los na jego ziemi, o utrzymaniu historycznie uformowanej jedności państwowej, o odrodzeniu państwowej suwerenności Rosji (preambuła), a także o Federacji Rosyjskiej – Rosji jako demokratycznym federacyjnym państwie prawnym z republikańską formą rządów (artkuł 1), o wieloetnicznym narodzie, będącym nosicielem suwerenności rozciągającej się na całe terytorium Rosji i urzeczywistniającym swoją władzę bezpośrednio i poprzez organa władzy państwowej i organa samorządu lokalnego (artykuł 3, cz. 1 i 2; artykuł 4, cz. 1), jako o jedynym źródle władzy, razem ze wskazaniem na ustanowienie ogólnych zasad organizacji systemu organów władzy państwowej i samorządu lokalnego (art. 72, pkt. „n” części 1).

Kategoria „jedności systemu władzy publicznej” wywodzi się zatem z podstawowych pojęć „państwowości” i „państwa”, oznaczających polityczny sojusz (zjednoczenie) wieloetnicznego narodu rosyjskiego. Ogólna suwerenna władza państwowa danego związku politycznego rozciąga się na całe terytorium kraju i funkcjonuje jako jednolita polityczna całość w konkretnych formach organizacyjnych, określonych przez Konstytucję Federacji Rosyjskiej (artykuły 5, 10, 11 i 12).

Wynika stąd, że organa samorządu lokalnego, które zgodnie z artykułem 47.12 Konstytucji Federacji Rosyjskiej nie należą do systemu organów władzy państwowej wymienionych w jej artykułach 10 i 11, należą jednak do jednolitego systemu władzy publicznej związku politycznego (zjednoczenia) wieloetnicznego narodu Federacji Rosyjskiej.

Inna interpretacja pociągałaby za sobą naruszenie państwowej jedności Federacji Rosyjskiej i oznaczałaby, że dla samorządu lokalnego nie są właściwe bazowe konstytucyjno-prawne cechy państwa rosyjskiego (art. 1, cz. 1 Konstytucji Federacji Rosyjskiej), co stanowi konstytucyjno-prawny nonsens”.

КС решил, что убить МСУ — это у России такая судьба. Просто Софокл какой-то.«Принцип единой системы публичной власти,…

Posted by Юлия Галямина on Monday, March 16, 2020

 Źródło - newizv.ru

Źródło - newizv.ru

Jeśli podoba ci się to, co robimy możesz wspomóc naszą działalność
Wesprzyj nas