Bóg, dzieci, pieniądze

Co zmieni się w Konstytucji Federacji Rosyjskiej po przyjęciu poprawek? O najważniejszej rzeczy już wiemy, ale warto zwrócić uwagę na wartości moralne Rosjan, które są również określone w głównym akcie prawnym kraju (religia, rodzina, język ojczysty). Głosowanie według nowej wersji zostało odroczone na czas nieokreślony, a ustawa jest podpisana i już weszła w życie. Czy głosowanie to tylko formalność? Przy budżecie, który kraj przeznaczył na go wdrożenie, można by pomyśleć, że organizacja powinna być na najwyższym poziomie, ale teraz przede wszystkim zarówno w Rosji, jak i na świecie pojawiło się coś innego – wirus, który rozprzestrzenił się szybko i nieubłaganie.

[cmsms_row data_width=”boxed” data_padding_left=”3″ data_padding_right=”3″ data_color=”default” data_bg_position=”top center” data_bg_repeat=”no-repeat” data_bg_attachment=”scroll” data_bg_size=”cover” data_bg_parallax_ratio=”0.5″ data_padding_top=”0″ data_padding_bottom=”50″][cmsms_column data_width=”2/3″][cmsms_text animation_delay=”0″]

Podpisanie ustawy o poprawkach

Duma Państwowa Federacji Rosyjskiej podczas posiedzenia plenarnego w środę 11 marca przyjęła w trzecim czytaniu końcowym projekt ustawy w sprawie poprawek do Konstytucji Federacji Rosyjskiej, zainicjowany przez prezydenta Rosji Władimira Putina. Ustawę poparło 383 posłów, 43 wstrzymało się od głosu. Nie odnotowano głosów przeciwko przyjęciu ustawy.

Przewodniczący Dumy Wiaczesław Wołodin podczas sesji plenarnej powiedział, że rząd musi zjednoczyć się wokół przyjętej ustawy o poprawkach, przedstawić obywatelom do dyskusji te propozycje, które były omawiane przez dwa miesiące, i w rezultacie zaakceptowane”. Powiedział także, że w drugim czytaniu wprowadzono 206 poprawek dotyczących ustawy zasadniczej.

Najbardziej kontrowersyjne poprawki do Konstytucji

Wśród poprawek, które wymienia Kommersant, wybraliśmy kilka, które są warte uwagi:

 • wzmianka w Konstytucji o Bogu, najwyraźniej na prośbę patriarchy Cyryla:

Wiara w Boga jest hołdem pamięci dla milionów ludzi, naszych braci, którzy byli prześladowani w czasach ateizmu tylko dlatego, że nie chcieli wyrzec się wiary. Pomysł ten powinien rozumieć nawet człowiek daleki od religii” – powiedział patriarcha Cyryl na wspólnym posiedzeniu Międzyreligijnej Rady Rosji i Chrześcijańskiego Komitetu

Senator Andrzej Kliszas dodaje:

Należy podkreślić, że Rosja pozostaje państwem świeckim. Z zastrzeżeniem postanowień art. 28 Konstytucji każdy obywatel ma prawo do swobodnego praktykowania dowolnej religii we współczesnej Rosji lub do jej nie praktykowania. Zasada państwa świeckiego jest niezachwiana

Według niego grupa senatorów  ma zarówno zwolenników, jak i przeciwników tej zmiany, jednak decyzję podejmie prezydent;

 • postanowienie o niedopuszczalności wyobcowania terytorium Federacji Rosyjskiej;
 • zakaz na posiadanie rachunków zagranicznych i innych obywatelstw niż rosyjskie dla urzędników państwowych;
 • przepis dotyczący małżeństwa jako związku mężczyzny i kobiety. Mówca Rady Federacji Walentyna Matwienko z przyjemnością wprowadziła tę koncepcję:

Dla Rosji rodzina jest czymś więcej niż po prostu rodziną”, powiedziała Matwienko. „Kiedyś mawiono, że rodzina jest jednostką społeczeństwa. Nasz kraj jest międzynarodowy i wielozawodowy, ale wśród wszystkich narodów rodzina jest małżeństwem mężczyzny i kobiety. Naprawdę chcielibyśmy, aby przyszłe pokolenia tak to traktowały. Zwłaszcza na tle korozji występującej na świecie

 • naród rosyjski jako główny według liczby ludności (implikuje się również, że językiem państwowym w tym kraju jest rosyjski, podczas gdy republiki Federacji Rosyjskiej mają prawo ustanawiać swoje języki);
 • postanowienie dotyczące ciągłości Federacji Rosyjskiej w stosunku do ZSRR;
 • postanowienie, że płaca minimalna nie powinna być niższa niż koszty utrzymania.

Według ekspertów portalu Nowaja Gazeta w tej sytuacji kraj i lud zostali ofiarami awantury zorganizowanej przez ludzi, którzy z powodu zbiegu okoliczności zostali obdarzeni ogromną władzą, ale nie zdawali sobie sprawy z odpowiedzialności odpowiadającej tej władzy. Ludzie ci kierują się chwilowymi motywami politycznymi, z których najważniejszym jest utrzymanie władzy, wygłoszone są także bardzo wątpliwe poglądy na temat historycznej i filozoficznej istoty Rosji, a także jej miejsca i roli w świecie. Skali konsekwencji tych działań oni po prostu nie są w stanie docenić.

Jakie zmiany w Konstytucji zasugerował Putin?

Niemal wszystkie poprawki zaproponowane przez prezydenta dotyczą Rady Państwa i jej uprawnień, także pojawia się informacja o kandydatach na prezydenta i funduszu emerytalnym.

 • Umocnienie roli i statusu Rady Państwa (Gossowiet). Putin określa w Konstytucji pojęcie Rady Państwowej, dając mu szerokie uprawnienia. Organ ten de facto istniał w tym kraju od początku 2000 roku, ale teraz prezydent chce zapisać go w Konstytucji, a następnie prawdopodobnie kierować nim.  Proponuje się ustalenie na poziomie konstytucyjnym, że Rada Państwa jest tworzona przez prezydenta w celu zapewnienia skoordynowanej interakcji między organami rządowymi, określenia głównych kierunków polityki wewnętrznej i zagranicznej oraz priorytetowych kierunków rozwoju społeczno-gospodarczego państwa;
 • Dać Dumie prawo nie tylko do koordynowania, ale także do zatwierdzania premiera, jego zastępców i ministrów. Prezydent nie będzie mógł odrzucić ich kandydatury, ale zachowa prawo do zwolnienia;
 • Proponuje się mianowanie szefów departamentów władzy i regionalnych prokuratorów po konsultacji z Radą Federacji;
 • Prezydentem może być osoba, która mieszka w Rosji od co najmniej 25 lat i nie ma obcego obywatelstwa ani zezwolenia na pobyt nie tylko w momencie wyborów, ale także przed nim;
 • Usunąć słowa „z rzędu” z przepisu Konstytucji, zgodnie z którym jedna osoba nie może być prezydentem więcej niż dwie kadencje z rzędu;
 • Dać Trybunałowi Konstytucyjnemu prawo (na wniosek prezydenta) do weryfikacji konstytucyjności projektów ustaw przed ich podpisaniem;
 • Skonsolidować regularną indeksację emerytur oraz fakt, że płaca minimalna nie może być niższa niż poziom utrzymania.

Dlaczego to wszystko jest potrzebne?

Analitycy zastanawiają się po co wprowadzać zmiany w konstytucji teraz?

Wielu uważa, że w ten sposób prezydent Putin „zeruje” swoją kadencję, a po niepowodzeniu scenariusza „białoruskiego” legitymizuje swoją władzę nową konstytucją.

Jednak, jak podaje „Rosyjska Gazeta”, w odniesieniu do słów współprzewodniczącego grupy roboczej ds. Przygotowywania wniosków dotyczących zmiany Konstytucji, przewodniczącego Państwowej Komisji Dumy ds. Budynku Państwa i Ustawodawczej Pawła Kraszeninnikowa, Konstytucja się tylko modyfikuje, to nie znaczy, że pojawi się nowa. W szczególności parlamentarzysta podkreśla, że ​​nie dojdzie do „unieważnienia” kadencji głowy państwa. Poprawki, powiedział, ograniczą jedynie uprawnienia prezydenta do dwóch kadencji bez słów „z rzędu”.

Paweł Kraszeninnikow twierdzi, że zamiana i uzupełnienie konstytucji to różne koncepcje i różne procedury.

Warto zauważyć , że niektóre poprawki zaproponowane przez prezydenta nie wymagają zwołania Zgromadzenia Konstytucyjnego i nie powinne być poddane referendum, niezbędnym w tym wypadku jest zatwierdzenie przez Zgromadzenie Federalne i zgromadzenia ustawodawcze 2/3 regionów kraju, a następnie podpisanie przez prezydenta. Głosowanie nie jest więc obowiązkowe.

Głowa państwa jednak uznał za konieczne, aby obywatele podjęli ostateczną decyzję. Jeśli ludzie głosują za, wówczas poprawki zaczną obowiązywać. Jeśli opinia ludu będzie negatywna, ustawa nie wejdzie w życie.

Jednak faktycznie sytuacja wygląda inaczej. Na pytanie o tym, dlaczego poprawki zostały przyjęte w dwa dni przez Trybunał Konstytucyjny odpowiada ekspert Jelena Łukianowa: „Najkrótsza odpowiedź jest taka, że ​​wszystko to jest częścią specjalnej operacji mającej na celu usunięcie przeszkód prawnych, które ograniczają swobodę rosyjskiego rządu. Nieskorygowana Konstytucja dawała dość szeroką możliwość odwołania się do szeregu aktów za ich sprzeczność z prawem. Na przykład w 2019 r. w bazie danych Trybunału Konstytucyjnego zarejestrowano 14 812 odwołań, a liczba spraw rozpatrzonych wyniosła zaledwie 41. Teraz sąd będzie miał szansę na znaczne ograniczenie tego przepływu, a władza wykonawcza już nie będzie miała problemu z wykonywaniem orzeczeń sądowych.

Trybunał Konstytucyjny został wprowadzony do operacji specjalnej, jak się wydaje, spontanicznie w czasie, gdy niezadowolenie z poprawek do konstytucji osiągnęło apogeum. W rzeczywistości był to jednak dobrze przygotowany plan. Na początku XXI wieku władze zorganizowały „grę” z limitem wiekowym sędziów i zapewniły usunięcie sędziny Tamary Morszakowej znanej z niezawisłości; następnie stworzono warunki do wygaśnięcia uprawnień sędziego Anatolija Kononowa. Następnie mianowanie nowych sędziów praktycznie ustało. Od kilku lat sąd jest niepełny – 15 z 19 konstytucyjnie wymaganych członków. Czternastu sędziów uczestniczyło w dyskusji nad poprawkami, uprawnienia dwóch wygasają w tym roku. Najbardziej aktywny i mający własną wizję procesów prawnych sędzia Konstantin Aranowski był w chwili rozpatrywania sprawy na zwolnieniu lekarskim.

Dlaczego przyjęcie poprawek i ich potwierdzenie przez sąd były tak szybkie? W światowej historii podobna prędkość nie była jeszcze znana.

Specjaliści w tej sytuacji cały czas pozostawali w tyle i najwyraźniej to zostało obliczone. List od „przyjaciół sądu”, reprezentujący alternatywny punkt widzenia, został przygotowany i złożony w Trybunale Konstytucyjnym w czasie  posiedzenia. I nawet jeśli wniosek Komisji Weneckiej pojawi się później (a poprawki zostaną tam przesłane), sprawa została już załatwiona.”

Co to będzie?

Po co jest potrzebne niby-referendum? Na to pytanie Paweł Kraszeninnikow odpowiedział: „Procedura będzie podobna do tradycyjnych wyborów, ale nie będą to do końca wybory. Procedura będzie jak najbardziej uproszczona, wygodna, bezpieczna i przejrzysta, zdolna do zapewnienia równości i realizacji praw obywateli do wyrażania swojej opinii”.

Jakie jest budżet przeprowadzania głosowania?

Centralna Komisja Wyborcza zamierza rozdać 14 816 329 200 rubli (ok. 788 410 743 zł) z budżetu na ogólnorosyjskie głosowanie nad poprawkami do Konstytucji. Komisja przyjęła rezolucję w tej sprawie 4 marca.

Z ogólnej kwoty 14 625 870 900 rubli (ok. 778 276 022 zł) trafi do niższych komisji wyborczych. Na organizację głosowania w zagranicznych placówkach dyplomatycznych, konsulatach, a także w jednostkach wojskowych Ministerstwa Spraw Zagranicznych i Ministerstwa Obrony przydzielno 110 283 200 rubli. Sama Centralna Komisja Wyborcza będzie miała 80 175 100 rubli (ok. 4 266 300 zł) na przygotowanie i przeprowadzenie głosowania. 1 miliard rubli zostanie wydany na informowanie Rosjan o głosowaniu w ramach Konstytucji.

[/cmsms_text][/cmsms_column][cmsms_column data_width=”1/3″][cmsms_text animation_delay=”0″]

Autorka: JULIA MALEJEWA

[/cmsms_text][cmsms_image align=”none” caption=”Obraz – freerussia.eu” link=”https://freerussia.eu/wp-content/uploads/2020/03/рука-6.png” animation_delay=”0″]10124|https://freerussia.eu/wp-content/uploads/2020/03/рука-6-300×154.png|medium[/cmsms_image][cmsms_text animation_delay=”0″]

Więcej na temat:
Как изменится Конституция России – kommersant.ru

[/cmsms_text][/cmsms_column][/cmsms_row][cmsms_row data_padding_bottom=”50″ data_padding_top=”0″ data_bg_parallax_ratio=”0.5″ data_bg_size=”cover” data_bg_attachment=”scroll” data_bg_repeat=”no-repeat” data_bg_position=”top center” data_color=”default” data_padding_right=”3″ data_padding_left=”3″ data_width=”boxed”][cmsms_column data_width=”1/1″]

[cmsms_divider width=”long” height=”1″ position=”center” margin_top=”50″ margin_bottom=”50″ animation_delay=”0″]

[cmsms_text animation_delay=”0″]

Jeśli podoba ci się to, co robimy możesz wspomóc naszą działalność
Wesprzyj nas

[/cmsms_text][/cmsms_column][/cmsms_row]

Wesprzyj naszą działalność dokonując przelewu na konto Stowarzyszenia

Rachunek EUR

60 1160 2202 0000 0004 9849 9990

PL 60 1160 2202 0000 0004 9849 9990

Rachunek w PLN

13 1160 2202 0000 0003 5776 5282

IBAN PL 13 1160 2202 0000 0003 5776 5282

SWIFT: BIGBPLPW

Bank Millennium, Stanisława Żaryna 2A, 02-593 Warszawa Polska

Odbiorca:

Stowarzyszenie Za Wolną Rosję, Czerniakowska 139, 00-453 Warzsawa, Polska

Tytułem:

Darowizna na działalność statutową