Rośnie liczba Rosjan gotowych głosować przeciwko poprawkom do Konstytucji

Liczba Rosjan gotowych głosować przeciwko poprawkom do Konstytucji wzrosła 1,5 razy od lutego podaje Wszechrosyjskie centrum badań opinii publicznej (WCBOP), podaje znak.com. Tak więc zgodnie z badaniem w lutym 17% respondentów było „prawdopodobnie przeciwnych” poprawkom, a w marcu już 26%. Liczba Rosjan chętnych do poparcia reformy konstytucyjnej nieznacznie wzrosła: z 43% do 50%, ale liczba osób, którym trudno jest odpowiedzieć na pytanie o gotowość poparcia lub nie poparcia poprawek do konstytucji, zmniejszyła się prawie o połowę (z 40% do 24%).

Według WCBOP 47% ankietowanych Rosjan wyraża chęć głosowania nad poprawkami do podstawowego prawa kraju. Kolejne 19% respondentów jest także gotowych do wzięcia udziału, ale nie ma pewności co do swojej obecności. Nie zamierza głosować 15%, w tym na pewno nie pojawi się 9%.

Według prognozy WCBOP frekwencja w tym głosowaniu wyniesie 52-54%. Około jedna trzecia Rosjan (27–29%), jak sugeruje WCBOP, nie poprze poprawki, więcej niż dwie trzecie (67–68%) poprze reformę.

Przypomnijmy, że kluczowa poprawka do Konstytucji pozwoli Putinowi ponownie kandydować na prezydenta i sprawować władzę do 2036 r. Inne poprawki obejmują wzmiankę o Bogu w Konstytucji, język rosyjski jako język „narodu”, a także zakaz „fałszowania historii”. Ponadto poprawki przewidują redystrybucję władzy między gałęziami rządu, pierwszeństwo rosyjskiego prawa nad prawem międzynarodowym, konstatacja pojęcia małżeństwa jako związku mężczyzny i kobiety.

Wszechrosyjskie głosowanie nad poprawkami do Ustawy Zasadniczej kraju miało się odbyć 22 kwietnia, ale zostało przesunięte na czas nieokreślony z powodu pandemii koronawirusa. Źródła Znak.com podały wcześniej, że głosowanie może się odbyć w czerwcu tego roku.

Jeśli podoba ci się to, co robimy możesz wspomóc naszą działalność
Wesprzyj nas