O demontażu tablic, upamiętniających ofiary stalinowskich represji

Wystąpienie grupy członków i profesorów Rosyjskiej Akademii Nauk o demontażu tablic, upamiętniających ofiary stalinowskich represji w Twerze. List publikuje Kommersant. 

Jesteśmy oburzeni demontażem w Twerze dwóch tablic pamiątkowych zainstalowanych na budynku, w którym mieścił się oddział regionalny i wewnętrzne więzienie NKWD – MGB (Ministerstwo Bezpieczeństwa Państwowego ZSRR). Tablice uwieczniły pamięć o naszych krewnych zniszczonych przez stalinowskie organy karne i polskich więźniów z obozu w Ostaszkowie, którzy zostali zabici przez NKWD w Kalininie. Demontaż znaków pamięci został przeprowadzony przez lokalne władze bez publicznej dyskusji, pod naciągającym, absurdalnym pretekstem; jest oczywistą próbą usprawiedliwienia i zapomnienia zbrodni reżimu stalinowskiego, stworzenia nowej wersji naszej historii, w której nie ma dla niej miejsca. Trzydzieści lat temu instalacja tych znaków stała się możliwa dzięki uznaniu i potępieniu przeszłych zbrodni na szczeblu państwowym, odmowie postradzieckiej Rosji uznania się za spadkobierczyni i kontynuatorkę praktyk totalitarnego reżimu. Ich demontaż jest oznaką ruchu w przeciwnym kierunku, w kierunku rehabilitacji stalinizmu zarówno w kraju, jak i poza jego granicami, co automatycznie czyni współczesną Rosję odpowiedzialną za popełniane zbrodnie.

Fakt, że akt demontażu odbył się w przeddzień Dnia Zwycięstwa, dnia pamięci i smutku, nadaje szczególnego cynizmu nadużycia tej sytuacji, wygląda na kpinę z pamięci niewinnych ofiar. Milczenie i wypaczanie wydarzeń historycznych jest niedopuszczalne, a tego, co się wydarzyło, nie można uznać za nieważne i wykluczyć z historii. Takie próby nie tylko niszczą naukę historyczną, ale także niszczą całe społeczeństwo, niszcząc jego pamięć historyczną. Jeśli potępimy zniekształconą interpretację wydarzeń II wojny światowej w wypowiedziach niektórych polityków zagranicznych, którzy wykluczają ZSRR z szeregu zwycięskich krajów, tym bardziej Rosja nie może stanowić przykładu wypaczenia i zaprzeczenia faktów historycznych.

Protestujemy przeciwko rewizji oceny i likwidacji ciemnych stron naszej przeszłości i domagamy się przywrócenia tablic pamiątkowych ku pamięci ofiar reżimu Stalina na ich byłym miejscu, a także identyfikacji i ukarania winnych tej zbrodni przeciwko narodowej pamięci historycznej.

List jest otwarty na podpisy członków społeczności naukowej.

Агол В.И., академик РАН
Андреев Л.А., чл.-корр. РАН
Андреева Л.А., профессор РАН
Аникин А.Е., академик РАН
Апресян Ю.Д., академик РАН
Аранович Л.Я., чл.-корр. РАН
Арсеев П.И., чл.-корр. РАН
Базаров Б.В., академик РАН
Беклемишев Л.Д., академик РАН
Белавин А.А., чл.-корр. РАН
Березович Е.Л., чл.-корр. РАН
Бондаренко Д.М., чл.-корр. РАН
Бонч-Осмоловская Е.А., чл.-корр. РАН
Бородкин Л.И., чл.-корр. РАН
Бужилова А.П., академик РАН
Бутовская М.Л., чл.-корр. РАН
Васильев В.А., академик РАН
Бурлак С.А., профессор РАН
Голуб Л.Е., профессор РАН
Горбунов Д.С., чл.-корр. РАН
Глазов М.М., чл.-корр. РАН
Гринцер Н.П., чл.-корр. РАН
Дворкович А.В., чл.-корр. РАН
Десницкий А.С., профессор РАН
Дмитриев В.В., академик РАН
Дыбо А.В., чл.-корр. РАН
Захаров В.Е., академик РАН
Зеленый Л.М., академик РАН
Иванчик А.И., чл.-корр. РАН
Иванчик А.В., чл.-корр. РАН
Иоффе Б.Л., чл.-корр. РАН
Кабанов А.В., чл.-корр. РАН
Ковалев Ю.Ю., чл.-корр. РАН
Козлов В.П., чл.-корр. РАН
Котов А.А., чл.-корр. РАН
Костицын Ю.А., академик РАН
Крадин Н.Н., чл.-корр. РАН
Кудрявцев Я.В., профессор РАН
Кузнецов Е.А., академик РАН
Кулаков И.Ю., чл.-корр. РАН
Литвак А.Г., академик РАН
Масчан А.А., чл.-корр. РАН
Мироненко С.В., чл.-корр. РАН
Молдован А.М., академик РАН
Муллонен И.И., чл.-корр. РАН
Немировский С.Ю., чл.-корр. РАН
Нигматулин Р.И., академик РАН
Николаев С.И., академик РАН
Пахлов П.Н, чл.-корр. РАН
Песков Н.Ю., профессор РАН
Пичхадзе А.А., чл.-корр. РАН
Поддубный А.Н., профессор РАН
Пухначев В.В., чл.-корр. РАН
Репина Л.П., чл.-корр. РАН
Ритус В.И., чл.-корр. РАН
Розанов Н.Н., чл.-корр. РАН
Рубаков В.А., академик РАН
Сибельдин Н.Н., чл.-корр. РАН
Сиренов А.В., чл.-корр. РАН
Смелянский Р.Л., чл.-корр. РАН
Соболев А.В., академик РАН
Соколовский Г.С., профессор РАН
Соломина О.Н., чл.-корр. РАН
Старобинский А.А., академик РАН
Стишов С.М., академик РАН
Стрельцов С.В., чл.-корр. РАН
Толстая С.М., академик РАН
Топорков А.Л., чл.-корр. РАН
Уваров П.Ю., чл.-корр. РАН
Успенский Ф.Б., чл.-корр. РАН
Хазанов Е.А., академик РАН
Христофоров В.С., чл.-корр. РАН
Чаплик А.В., академик РАН
Черных Е.Н., чл.-корр. РАН
Чуразов Е.М., академик РАН
Ширяев А.А., профессор РАН
Шпектор А.В., чл.-корр. РАН
Яковлев Д.Г., чл.-корр. РАН

 Zdjęcie - Artiom Ważenków (Артём Важенков), facebook.com

Zdjęcie - Artiom Ważenków (Артём Важенков), facebook.com

Jeśli podoba ci się to, co robimy możesz wspomóc naszą działalność
Wesprzyj nas