Mer Jakucka poparła szamana Aleksandra Gabyszewa

„Każdy może zostać wysłany na przymusowe leczenie [psychiatryczne]” – ostrzega głowa miasta.

Mer Jakucka Sardana Awksentijewa powiedziała, że sprawa przeciwko szamanowi Aleksandrowi Gabyszewowi może stać się niebezpieczną praktyką, gdyż tak naprawdę każda osoba może zostać wysłana na przymusowe leczenie psychiatryczne. Awksentijewa wyraziła swoją opinię na temat dzisiejszego rozważenia „sprawy szamana” w sieciach społecznościowych.

„Jak wielu innych, dzisiaj z zainteresowaniem czekam na decyzję sądu w sprawie pozwu neuropsychiatrycznego ambulatorium w Jakucku o przymusowej hospitalizacji Aleksandra Gabyszewa. Niezależnie od tego, czy jest szamanem, czy nie, to nie do mnie należy decyzja, a w społeczności miejskiej podejście do tego jest inne. Jednak zdecydowana większość z nas nie lubi karania selektywnego w stosunku do jednej osoby o niefortunnym losie. Киһи аһынар [szkoda tą osobę, – j. jakucki]”, – skomentowała Sardana Awksentijewa.

Jednocześnie mer Jakucka zauważyła bardzo niebezpieczną praktykę, którą można ożywić w sądownictwie Jakucka.

„Moim zdaniem może ożywić się praktyka w sądownictwie Jakucka, gdy dzięki sformułowaniu „ponowna ocena osobowości” każda osoba może zostać wysłana na leczenie. Jestem pewna, że każdy z nas zna kilka takich ludzi w mieście”, – powiedziała Awksentijewa.

Jednocześnie Awksentijewa zauważyła, że ​​jako mer miasta nie ma żadnych praw ani uprawnień do interweniowania w działalność instytucji opieki zdrowotnej, policji lub sądów.

„Myślę, że sędzia jest pod ogromną presją emocjonalną. Dajmy mu możliwość wykonywania swojej pracy spokojnie, zgodnie z prawem i sumieniem. Jest nadzieja. Obejmując swoją posadę, złożyłam przysięgę: „Chroń prawa i wolności człowieka i obywatela”. I pamiętam o tym”,- podsumowała Awksentijewa.

Wcześniej informowano, że wniosek o przymusową hospitalizację szamana Aleksandra Gabyszewa zostanie rozpatrzony przez sąd miejski w Jakucku. Sesja sądowa odbędzie się poza siedzibą w neuropsychiatrycznym ambulatorium w Jakucku, w którym obecnie znajduje się Gabyszew.

Prawnik Gabyszewa Olga Timofiejewa wyjaśniła, że ​​Gabyszew otrzymywał leczenie, ale w tej chwili zostało ono anulowane w oczekiwaniu na orzeczenie sądu o przymusowej hospitalizacji. Wniosek o przymusową hospitalizację został złożony przez kierownictwo ambulatorium neuropsychiatrycznego w Jakucku. Główny argument opiera się na fakcie, że Gabyszew rzekomo stanowi zagrożenie dla innych.

Rozprawa sądowa odbyła się 2 czerwca o 15:20. Z kolei Olga Timofeeva złożyła pozew o uznanie nielegalnej przymusowej hospitalizacji Gabyszewa.

Przypominamy również, że wcześniej głowa Jakucji, Aisen Nikołajew, przemawiając na żywo w sieciach społecznościowych, skomentował sytuację z umieszczeniem Aleksandra Gabyszewa w republikarium neuropsychiatrycznym w Jakucku.

„Nie umieszczałem go tam, to nie będę go stąd wyciągać. Obecnie przechodzi leczenie, mam nadzieję, że pomogą tam mu. Uważa się za szamana, ale w rzeczywistości nie jest szamanem. A ci ludzie, którzy próbują wciągnąć go w jakąś grę polityczną, to nie mają żadnego sumienia ”- odpowiedział Aisen Nikołajew.

Sąd miejski w Jakucku oddalił roszczenie, dotyczące hospitalizacji w szpitalu republikańskiego ambulatorium neuropsychiatrycznego, która rzekomo była niezgodna z prawem. Poinformował o tym portal „MBH Media”, koordynator „Pocztówki”, Aleksej Prianisznikow. Dodał, że decyzja będzie zaskarżona jeszcze przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka.

Wynik posiedzenia również skomentowała Olga Timofiejewa dla „Yakutia.Info”. Podkreśliła, że ​​prace nad uratowaniem Gabyszewa będą kontynuowane.

„Oczekiwaliśmy, że wniosek o uznanie bezprawnej hospitalizacji i obowiązek natychmiastowego zwolnienia zostanie odrzucony, ale Alexander jest absolutnie spokojny i czujny. Następnie odwołanie skierujemy do Sądu Najwyższego Jakucji”, – skomentowała sytuajcę Timofiejewa.

Jeśli podoba ci się to, co robimy możesz wspomóc naszą działalność
Wesprzyj nas