Wobec Piotra Werzilowa wszczęta sprawa karna z powodu obcego obywatelstwa

Sprawa karna wszczęta przeciwko wydawcy „Mediazona” Piotra Werzilowa, bo nie powiadomił o obcym obywatelstwie (art. 330.2 kodeksu karnego), podaje „Nowaja Gazieta”, powołując się na „Mediazona”. Ojciec Werzilowa mieszkał w Kanadzie i tam się uczył w szkole, po czym otrzymał kanadyjski paszport.

Werzilow otrzymał wezwanie na przesłuchanie przez Komitet śledczy (SK) w dniu 7 lipca. Wezwanie podpisał śledczy w ds. szczególnie ważnych spraw SK Rustam Gabdulin, który prowadził dochodzenie w „moskiewskiej sprawie” i „sprawie bołotnej (bagiennej)”. Przy tym przesłuchanie zostanie przeprowadzone przez śledczego, który przeszukiwał mieszkanie Werzilowa 21 czerwca, szukając dowody na temat zamieszek i użycia przemocy wobec przedstawiciela władz (art. 212 i 318 kodeksu karnego).

Kara za niedopełnienie obowiązku złożenia zawiadomienia o obywatelu rosyjskim mającym obywatelstwo zagraniczne przewiduje grzywnę w wysokości do 200 tysięcy rubli (około 11 tys. zł) lub w wysokości wynagrodzenia lub innego dochodu skazanego za okres do jednego roku lub pracę przymusową do 400 godzin.

Werzilow został zatrzymany po przeszukaniach 21 czerwca. Po przesłuchaniu został zwolniony jako świadek w „moskiewskiej sprawie”. Jednak kiedy wydawca „Mediazona” opuścił departament policji, został zaatakowany przez prowokatora, i został ponownie zatrzymany. Następnego dnia Werzilow został aresztowany na 15 dni za przeklinanie wobec prowokatora (ten złożył skargę). Areszt śledczy Werzilow opuścił dopiero wczoraj.

Jeśli podoba ci się to, co robimy możesz wspomóc naszą działalność
Wesprzyj nas