Cztery lata na celowniku. Kronika sprawy historyka karelskiego Jurija Dmitrijewa

Cztery lata temu, 13 grudnia 2016 r., kierownika „Memoriału” karelskiego, Jurija Dmitrijewa, zatrzymano w jego mieszkaniu pod zarzutem tworzenia pornografii na podstawie robienia zdjęć adoptowanej małoletniej córki, aby rejestrować rozwój fizyczny dziewczynki dla przekazania do organów opiekuńczych. Nikt, kto znał i współpracował z Dmitrijewem, nie wierzył w to oskarżenie: dziesiątki tysięcy osób podpisały petycję w obronie Dmitrijewa, setki znanych artystów stanęły w jego obronie, dziesiątki troskliwych ludzi przychodziło i przybywało z różnych miast na każdą rozprawę przed sądem miejskim w Pietrozawodsku, pomimo że proces był zamknięty (czyli nie ogólnodostępny).

[cmsms_row][cmsms_column data_width=”2/3″][cmsms_text]

W związku w tym, że dzisiaj zostanie ogłoszony wyrok dla Jurija Dmitrijewa, podajemy najważniejsze daty procesu ścigania karelskiego badacza stalinowskich represji.

10 grudnia 2016 r.

Komisarz rejonowy zaprosił Dmitrijewa na komisariat policji, aby dowiedzieć się o formalnościach związanych z przechowywaniem strzelb myśliwskich. Następnego dnia Dmitrijew spędził cztery godziny na posterunku policji, a po powrocie do domu odkrył, że ktoś był potajemnie w mieszkaniu.

13 grudnia 2016 r.

Jurij Dmitrijew został zatrzymany w swoim mieszkaniu w Pietrozawodsku.

Jego dom został przeszukany, folder ze zdjęciami jego adoptowanej córki został znaleziony w komputerze domowym. Według samego Dmitrijewa i innych członków jego rodziny zrobiono zdjęcia w celu monitorowania stanu zdrowia dziecka. Przedstawiciele władz opiekuńczych zabrali adoptowaną córkę Dmitrijewa z lekcji szkolnych i umieścili go w ośrodku rehabilitacyjnym, nie powiadamiając o tym rodziny dziewczynki.

14 grudnia 2016 r.

Starsza córka Dmitrijewa Katarzyna odwiedziła dziewczynę w centrum rehabilitacji. Dziecko było przestraszone, zapytało o tatę, chciało wrócić do domu. Katarzyna obiecała zabrać dziewczynę, ale tego samego dnia została poinformowana, że ​​śledztwo zabrania nawet spotkań z młodszą siostrą. Od tego dnia siostry już się nie widziały.

15 grudnia 2016 r.

Przeciwko Jurijowi Dmitrijewowi wszczęto postępowanie karne na podstawie art. 242.2 Kodeksu karnego, akapit „c”, część 2 („Wykorzystywanie małoletniego do produkcji materiałów lub przedmiotów pornograficznych”). Dmitrijew został zatrzymany rzekomo w celu uniknięcia presji, jaką mógłby wywrzeć na córkę. Od 13 grudnia 2016 r. nie widział dziewczyny, nie miał okazji z nią porozmawiać ani napisać listu.

Miejsce pamięci Sandarmoch

28 grudnia 2016 r.

Opieka nad dziewczyną została przekazana jej babci Walentynie Frolenkowej. Wcześniej odmówiono jej opieki; matka dziewczynki została pozbawiona praw rodzicielskich wkrótce po jej urodzeniu.

Styczeń 2017 r.

Adoptowana córka Jurija Dmitrijewa została poddana przesłuchaniom, badaniom lekarskim i psychiatrycznym. Podczas przesłuchań nigdy nie wspominała o dziwnym lub nieprzyjemnym zachowaniu Dmitrijewa w stosunku do niej. Badanie śledcze nie wykazało żadnych medycznych ani psychicznych naruszeń, które mogłyby być konsekwencją aktów przemocy lub zdeprawowania dziecka. Po procedurach śledczych dziewczynka została wysłana do babci do jednej z odległych wiosek Karelii (około 600 km od Pietrozawodska).

Luty 2017 r.

Dziewczynka pisze list do Jurija Dmitrijewa:

„Drogi tato, naprawdę za tobą tęsknię. Mam nadzieję, że wkrótce zostaniesz zwolniony. Nic mi nie jest, uczę się dobrze. Wszystkiego najlepszego z okazji urodzin! Jak się masz? Napisz, jeśli to możliwe. Kocham cię z całego serca. Twoja córka”.

5 kwietnia 2017 r.

Adwokat Jurija Dmitrijewa, Wiktor Anufrijew, wniósł skargę do sądu miejskiego w Pietrozawodsku, w którym wskazuje na liczne naruszenia popełnione w trakcie dochodzenia podczas wyznaczania egzaminu zdjęć, wyboru organizacji eksperckiej, zapoznania się prawnika i osoby objętej dochodzeniem z wynikami ekspertyzy. Dochodzenie nie spełniło wniosku o przeprowadzenie alternatywnego badania; prawnikowi nie udostępniono zdjęć, które stały się przedmiotem badania.

7 kwietnia 2017 r.

Sąd miejski w Pietrozawodsku, po przeanalizowaniu skargi adwokata, nie przyjąć jej.

11 kwietnia 2017 r.

Następujące zarzuty są skierowane przeciwko J.Dmitrijewowi:

– na podstawie art. 242.2 Kodeksu Karnego, akapit „c”, część 2 („Wykorzystywanie małoletniego do celów produkcji materiałów lub przedmiotów pornograficznych”) – po fakcie wyprodukowania jednego zdjęcia w czerwcu 2012 r.

– na podstawie art. 135 Kodeksu Karnego z późniejszymi zmianami z dnia 08.12.2003 nr 162-ФЗ i z dnia 21 lipca 2004 r. nr 73-ФЗ („Popełnianie zdeprawowanych czynów bez przemocy przez osobę, która ukończyła 18 lat, wobec osoby, która najwyraźniej nie osiągnęła 16 lat”) – na podstawie faktu wyprodukowania czterech zdjęć w styczniu 2009 r.

– na podstawie art. 135 Kodeksu Karnego, część 3 z późniejszymi zmianami z dnia 27 grudnia 2009 r. nr 377-ФЗ („Popełnianie zdeprawowanych czynów bez przemocy przez osobę, która ukończyła 18 lat, wobec osoby, która najwyraźniej nie osiągnęła wieku 12 lat”) – po wykonaniu czterech zdjęć w lipcu 2010 r.

– na podstawie art. 222 Kodeksu Karnego Federacji Rosyjskiej, część 1 („Nielegalne składowanie głównych części broni palnej”) – po odkryciu w domu Dmitrijewa fragmentów karabinu myśliwskiego „IŻ-5” z przyciętą lufą, którą znalazł na ulicy.

Trzy zarzuty (zgodnie z artykułem 242.2 akapit „c”, część 2 i artykuł 135 w dwóch różnych wydaniach) zostały przedstawione na podstawie badania przeprowadzonego na zlecenie dochodzenia przez ekspertów Centrum ekspertyz socjokulturowych  N. N. Kriukową (nauczyciel-matematyk), E. J. Boreisza-Pokorską (historyk sztuki) i Z. M. Tarasową (pediatra). Spośród 239 zdjęć rodzinnych znalezionych na komputerze Dmitrijewa poddanych badaniu, wybrano 9, które pojawiły się jako przedmiot przestępstwa na podstawie 3 artykułów.

21 kwietnia 2017 r.

Pietrozawodski prokurator Helena Askierowa zatwierdziła akt oskarżenia w sprawie Jurija Dmitriewa. Sprawa została przekazana do sądu.

17 maja 2017 r.

Wstępna rozprawa w sądzie miejskim w Pietrozawodsku na wniosek prawnika Wiktora Anufriewa w sprawie wyłączenia z dowodów wyników dochodzenia przeprowadzonego z licznymi naruszeniami. Sąd nie rozpatrzył wniosku.

24 maja 2017 r.

W Pietrozawodsku odbyła się prezentacja elektronicznego wydania książek Jurija Dmitriewa „Ojczyzna je pamięta. Księga pamięci ludu karelskiego” i „Czerwony Bór”, sfinalizowanych przez niego już w areszcie.

1 czerwca 2017 r.

Proces rozpoczął się w sądzie. Sąd miejski w Pietrozawodsku i Sąd Najwyższy w Karelii, w których złożono odpowiednie wnioski, odmówił wyznaczenia ponownego zbadania zdjęć, które są głównym argumentem prokuratury.

22 czerwca 2017 r.

Jako specjalista w sądzie przesłuchano profesora, doktora nauk medycznych, prezesa Narodowego Instytutu Seksuologii Lwa Szczegłowa. Jego zdaniem fotografie nie mogą być materiałem pornograficznym, a ekspertyza pracowników Centrum ekspertyz nie wytrzymuje profesjonalnej krytyki. Sąd dołączył ocenę eksperta do sprawy.

24 lipca 2017 r.

Centrum praw człowieka „Memoriał” po przeanalizowaniu dostępnych informacji na temat tej sprawy, uznało Jurija Dmitriewa za więźnia politycznego i zażądało zaprzestania ścigania.

5 sierpnia 2017 r.

Dzień Pamięci w Sandarmochu odbył się po raz dwudziesty, ale tym razem bez udziału Jurija Dmitrijewa. Żaden z przedstawicieli władz Republiki Karelii i administracji miasta Miedwieżegorsk również nie wziął udziału w Akcji Pamięci.

15 września 2017 r.

Powołano ponowne zbadanie fotografii, które stały się głównym dowodem winy Jurija Dmitrijewa, wybraną przez sąd organizacją ekspercką był Federalny Departament Niezależnej Specjalizacji Sądowej w Petersburgu.

26 grudnia 2017 r.

Ponowne badanie nie ujawniło śladów pornografii na zdjęciach pojawiających się w sprawie. Jurij Dmitrijew został poddany kompleksowemu badaniu psychologicznemu i psychiatrycznemu w Państwowym Centrum Naukowym Psychiatrii Społecznej i Sądowej im. W.P. Serbskiego.

28 grudnia 2017 r.

Jurij Dmitriew został przeniesiony do Moskwy na drugie badanie psychiatryczne.

19 stycznia 2018 r.

Centrum Serbskiego w Moskwie zakończyło kompleksowe badanie psychologiczne, seksuologiczne i psychiatryczne Jurija Dmitrijewa.

27 stycznia 2018 r.

Dmitrijew został zwolniony z aresztu pod warunkiem, że ​​nie opuści miejscowości.

27 lutego 2018 r.

Ogłoszono wyniki badania psychiatrycznego Jurija Dmitrijewa. Nie odnotowano żadnych odchyleń w jego zdrowiu ani zachowaniu.

18 marca 2018 r.

Adoptowana córka Jurija Dmitrijewa ma 13 lat. Rodzina i przyjaciele gratulowali ją telefonicznie i korespondencyjnie – starsza siostra Katarzyna Klodt, matka chrzestna Olga Kerzina, przyjaciółki – uczennice moskiewskiej szkoły filmowej Aleksandra i Olga Kononowe, które zaprzyjaźniły się z nią podczas wypraw organizowanych z udziałem Dmitrijewa. Dziewczyna była zadowolona, z przyjemnością rozmawiała z przyjaciółmi. Wszystkie rozmowy były prowadzone za zgodą babci, jej oficjalnego opiekuna.

Katarzyna Klodt

20 marca 2018 r.

Prokurator Pietrozawodska Helena Askierowa zażądała kary dziewięciu lat w kolonii o zaostrzonym rygorze dla Jurija Dmitrijewa.

5 kwietnia 2018 r.

Sędzia Marina Nosowa uniewinniła Jurija Dmitrijewa na podstawie artykułów „Produkcja materiałów pornograficznych przedstawiających nieletnich” i „Popełnianie nieprzyzwoitych czynów bez użycia przemocy”. Na podstawie artykułu „Nielegalne posiadanie broni palnej” wymierzono karę 2 lat i 6 miesięcy ograniczenia wolności. Nie licząc czasu, który Dmitrijew spędził już w areszcie śledczym, wyrok miał wynosić trzy miesiące, podczas których historyk nie miał prawa opuszczać miasta.

Natychmiast po uniewinnieniu obecna opiekunka adoptowanej córki Dmitrijewa, Walentyna Frolenkowa, przestała odbierać telefony i listy od rodziny i przyjaciół Dmitrijewa, choć wcześniej komunikacja była regularna. Telefon był wyłączony, listy były ignorowane, a sama dziewczyna nie kontaktowała się.

14 kwietnia 2018 r.

Prokurator z Pietrozawodska Helena Askierowa złożyła apelację w sprawie Jurija Dmitrijewa. W tym samym czasie Walentina Frolenkova odwołała się również od wyroku Sądu Miejskiego w Pietrozawodsku w Sądzie Najwyższym republiki.

12 maja 2018 r.

Dmitrijew otrzymał Moskiewską Nagrodę Grupy Helsińskiej za swój historyczny wkład w ochronę praw człowieka. Za zgodą sądu mógł przyjechać na jeden dzień do Moskwy i wziąć udział w ceremonii wręczenia nagród.

18 maja i 6 czerwca 2018 r.

Adoptowana córka DmitriJewa została poddana intensywnym przesłuchaniom prowadzonym przez śledczego Maksima Zawackiego (choć czynności śledcze w sprawie dawno się zakończyły) z udziałem opiekuna i psychologa. Pod naciskiem śledczego, który zadawał nieprzyzwoite pytania, dziewczyna zalała się łzami i pod koniec rozmowy przyznała, że ​​czuła się zhańbiona. Przesłuchanie zostało nagrane na wideo.

14 czerwca 2018 r.

Sąd Najwyższy Karelii całkowicie uchylił wyrok Sądu Miejskiego w Pietrozawodsku, oparty na materiale przesłuchania dziewczynki (zwanym „rozmową”) oraz zeznaniach babci.

27 czerwca 2018 r.

Jurij Dmitrijew wyjechał z Pietrozawodska, aby odwiedzić grób swego niedawno zmarłego znajomego i zatrzymać się przy klasztorze Aleksandra-Swirskiego. Tego samego dnia został zatrzymany za naruszenie zakazu wyjazdu.

28 czerwca 2018 r.

Komitet Śledczy wszczął nową sprawę karną na podstawie ustępu „b” części 4 artykułu 132 Kodeksu karnego (akty przemocy o charakterze seksualnym wobec osoby poniżej 14 roku życia). Podstawą do wszczęcia sprawy był ten sam zapis rozmowy z dziewczyną, który wcześniej był powodem uchylenia uniewinnienia. Jurij Dmitrijew został aresztowany i umieszczony w izolatorze w Pietrozawodsku do 26 sierpnia.

15 lip 2018 Bez odstępnego

Jurij Dmitrijew został przewieziony do Petersburga w celu przeprowadzenia kompleksowego kryminalistycznego badania seksuologicznego i psychiatrycznego (trzeciego z rzędu). Badanie przeprowadzono w Państwowym Szpitalu Psychiatrycznym nr 6 w Petersburgu.

5 sierpnia 2018 r.

Dzień Pamięci odbył się po raz 21. Znowu minął bez Jurija Dmitrijewa i stał się akcją nie tylko ku pamięci, ale także wsparciu historyka, który ponownie siedział w więzieniu.

21 sierpnia 2018 r.

Rozprawa sądowa w sprawie Jurija Dmitrijewa. Areszt przedłużono do 26 października. Sąd zapowiedział zakończenie wstępnego śledztwa w nowej sprawie wniesionej przeciwko historykowi 25 czerwca.

25–31 sierpnia 2018 r.

Rosyjskie Wojskowe Towarzystwo Historyczne prowadzi wykopaliska na terenie kompleksu pamięci Sandarmoch. Jednym z głównych celów wyprawy jest „poszukiwanie pochówków więźniów fińskich obozów koncentracyjnych i poległych żołnierzy Armii Czerwonej w bitwach przeciwko fińskim najeźdźcom w Karelii w latach 1941-1944”. (wersja, której Jurij Dmitrijew zaprzeczył jeszcze przed pierwszym aresztowaniem z powodu jej bezpodstawności). Wykopy rozpoczęto bez niezbędnej wstępnej ekspertyzy i uzasadnienia potrzeby rozpoczęcia prac. Z wykopanych dołów wydobyto szczątki pięciu osób.

27 sierpnia 2018 r.

Opublikowano list od krewnych osób rozstrzelanych w Sandarmochu w latach trzydziestych XX wieku, w którym domagano się przerwania wykopalisk, naruszających integralność pomnika i szczątki zabitych osób bez wystarczających podstaw.

7 września 2018 r.

Odbyła się konferencja prasowa poświęcona wynikom wyprawy RVIO w Sandarmochu, wśród prelegentów nie było ani jednego uczestnika wyprawy. Wyniki analizy szczątków i przedmiotów znalezionych w pochówku nigdy nie zostały ujawnione publicznie.

9 października 2018 r.

Nowa sprawa, wniesiona przeciwko Jurijowi Dmitriewowi, została połączona w jedną sprawę ze starymi zarzutami, od których historyk został wcześniej uniewinniony.

18 października 2018 r.

Pojawiły się wiadomości o nagłej rezygnacji prokuratora Pietrozawodska Heleny Askierowej, która pozwoliła na uniewinnienie w sprawie Dmitrijewa.

23 listopada 2018 r.

Komisja personalna przy Prezydencie Federacji Rosyjskiej nie zgodziła się na kandydaturę Mariny Nosowej, która w sprawie Dmitrijewa wydała wyrok uniewinniający, na stanowisko sędziego Sądu Najwyższego w Karelii. Po dwunastu latach pracy jako wiceprzewodnicząca sądu miejskiego w Pietrozawodsku została zdegradowana do statusu sędziego powszechnego.

29 listopada 2018 r.

Adwokat Jurija Dmitrijewa Wiktor Anufrijew ogłosił wyniki śledzczego badania seksuologicznego i psychiatrycznego przeprowadzonego latem: u Jurija Dmitrijewa nie stwierdzono żadnych odchyleń (psychologicznych, psychicznych ani seksualnych) (co pokrywa się z wynikami dwóch pierwszych badań).

3 grudnia 2018 r.

Aleksandra i Olga Kononowe odwiedziły swoją przyjaciółkę, adoptowaną córkę Dmitrijewa w wiosce, w której mieszkała teraz z babcią. Spotkały dziewczynę w drodze ze szkoły, ale nie chciała z nimi rozmawiać. Później Aleksandra, artystka animacji, nakręciła animowany film przypominający to spotkanie.

18 grudnia 2018 r.

Pierwsze posiedzenie sądu odbyło się w celu rozpatrzenia nowej sprawy przeciwko historykowi Jurijowi Dmitrijewowi. Sędzia – Aleksander Mierkow. Prokuratura zaczęła ogłaszać materiały sprawy. Jurij Dmitrijew nie przyznał się do żadnego z zarzutów postawionych mu na spotkaniu.

7 czerwca 2019 r.

Druga konferencja prasowa odbyła się na temat wyników wykopalisk w Sandarmochu w 2018 roku. Siergiej Werigin, jeden z autorów hipotezy o strzelaninach fińskich w Sandarmochu, poinformował, że ekshumowane szczątki należały do ​​rozstrzelanych przez Finów ludzi, chociaż dane z badań nie pozwalają na jednoznaczne wnioski. Zgłoszono potrzebę kontynuowania wykopalisk.

24 lip 2019 r.

„Memoriał” zorganizował konferencję prasową  „Sandarmoch-2019: Co się dzieje z Miejscem Pamięci” z udziałem naukowców i wolontariuszy badających historię tego miejsca i utrwalających pamięć o ofiarach strzelanin NKWD.

12-21 sierpnia 2019 r.

Druga wyprawa RVIO. Zrobiono 11 wykopów, podniesiono szczątki 16 osób. We wniosku Ministerstwa Kultury Republiki Karelii skierowanym do RVIO jako uzasadnienie potrzeby wykopalisk mówi się: „Spekulacje wokół wydarzeń w Sandarmochu nie tylko szkodzą międzynarodowemu wizerunkowi Rosji, umacniają w świadomości obywateli bezpodstawne poczucie winy wobec rzekomo represjonowanych przedstawicieli obcych państw, pozwalają wysuwać bezpodstawne roszczenia wobec naszego państwa, ale także stają się czynnikiem konsolidującym siły antyrządowe w Rosji”.

28 października 2019 r.

Opublikowano oświadczenie ponad 200 rosyjskich naukowców, pisarzy, postaci kulturowych w sprawie Jurija Dmitrijewa: „Aby osiągnąć nieprawe cele, łamie się los dziecka …”

15 listopada 2019 r.

Projekt „Sandarmoch” (działalność badaczy i aktywistów na rzecz poszukiwania pochówków i utrwalania pamięci o osobach zabitych w przewodzie Sandarmoch w latach 1937-38) otrzymał Nagrodę Jegora Gajdara. Jednym z laureatów jest Dmitrijew, odkrywca Sandarmocha.

15, 20, 28 stycznia 2020 r.

W Moskwie, Sankt Petersburgu i Pietrozawodsku odbyły się prezentacje nowej książki Jurija Dmitrijewa „Miejsce pamięci Sandarmoch” (red. Anatolij Razumow), nad którą pracował w więzieniu.

20 lutego 2020 r.

Wyznaczone posiedzenie sądu zostało odwołane z powodu złego stanu zdrowia Dmitrijewa. Przy silnym przeziębieniu pozostaje w celi więziennej, gorączka utrzymuje się dłużej niż tydzień.

23 marca 2020 r.

Posiedzenie sądu w sprawie Jurija Dmitrijewa. Areszt Dmitrijewa został przedłużony do 25 czerwca 2020 roku, a proces został zawieszony z powodu pandemii koronawirusa.

26 marca 2020 r.

Prawnik Wiktor Anufrijew złożył apelację do Sądu Najwyższego Karelii o zmianę środka zapobiegawczego dla Dmitrijewa w związku z niebezpieczną sytuacją epidemiologiczną, zważywszy na podeszły wiek i zły stan zdrowia Dmitrijewa.

8 kwietnia 2020 r.

Międzynarodowa Federacja Praw Człowieka (FIDH) rozpoczęła kampanię mającą na celu uwolnienie aresztowanych obrońców praw człowieka. Jurij Dmitrijew jest wspomniany w oświadczeniu opublikowanym przez FIDH.

9 kwietnia 2020 r.

Opublikowano oświadczenie Europejskiej Służby Działań Zewnętrznych w sprawie Jurija Dmitrijewa, w którym czytamy: „Wzywamy władze rosyjskie do ponownego rozpatrzenia sprawy pana Dmitrijewa biorąc pod uwagę jego wiek i stan zdrowia w tym ogólnie trudnym dla świata czasie, i do uwolnienia go. Spodziewamy się wycofania zarzutów przeciwko Dmitrijewowi ”. Kilka dni później szef Delegacji Unii Europejskiej w Rosji Markus Ederer przesłał główne tezy tego apelu do Prokuratora Generalnego Federacji Rosyjskiej Krasnowa w formie pozaprocesowego odwołania. W odpowiedzi na to Zastępca Prokuratora Generalnego Griń argumentuje, że wszelkie działania organów sądowych w stosunku do Dmitrijewa są uzasadnione.

27 kwietnia 2020 r.

Dmitrijew laureatem szwedzkiej nagrody Fundacji im. Anny Dalbek za cywilną odwagę w walce o prawa człowieka.

30 kwietnia 2020 r.

W SIZO-1 w Pietrozawodsku, gdzie przetrzymywany jest Jurij Dmitrijew, zidentyfikowano dwa przypadki COVID-19.

6 maja 2020 r.

Opublikowano list otwarty od rosyjskich naukowców, nauczycieli, postaci kulturowych, w którym wezwano do zmiany środka zapobiegawczego dla Jurija Dmitriewa w związku z pandemią koronawirusa.

7 maja 2020 r.

Sąd Najwyższy Karelii rozpatrzył odwołanie prawnika Anufriewa od przedłużenia aresztowania Jurija Dmitriewa. Decyzja Sądu Miejskiego w Pietrozawodsku pozostała bez zmian.

21 maja 2020 r.

Wielka Brytania zwróciła się do Stałej Rady OBWE z oświadczeniem w sprawie Jurija Dmitrijewa, wzywając Rosję do przestrzegania jej międzynarodowych umów dotyczących ochrony praw człowieka i praworządności.

21 i 27 maja 2020 r.

Unia Europejska przedstawiła oświadczenie w sprawie Jurija Dmitrijewa na posiedzeniu Stałej Rady OBWE, a następnie na posiedzeniu Komitetu Ministrów Rady Europy w Strasburgu.

3 czerwca 2020 r.

W obronie Jurija Dmitrijewa ukazał się list otwarty od ponad 400 naukowców z Europy i Stanów Zjednoczonych, domagający się wolności naukowej i gwarancji przed prześladowaniami dla niego oraz dla wszystkich naukowców i organizacji, które badają historię gułagu i utrwalają pamięć o ofiarach systemu stalinowskiego.

14 czerwca 2020 r.

Publiczny apel opublikowali pisarze – laureaci międzynarodowych nagród literackich im. Herty Müller, Swietlany Aleksijewicz i Jonathana Littella do Komisarza Rady Europy ds. Praw Człowieka Dunji Mijatović z apelem o zabranie głosu w obronie Jurija Dmitrijewa.

Pikieta w Pietrozawodsku

15-16 czerwca 2020 r.

Wznowienie rozpraw w sprawie Dmitrijewa w Sądzie Miejskim w Pietrozawodsku. Areszt historyka przedłużono do 25 lipca 2020 roku.

[/cmsms_text][/cmsms_column][cmsms_column data_width=”1/3″][cmsms_image align=”none” caption=”Jurij Dmitriew – zdjęcie memohrc.org” link=”https://freerussia.eu/wp-content/uploads/2020/07/dmitr2_0-1.jpg” animation_delay=”0″]10895|https://freerussia.eu/wp-content/uploads/2020/07/dmitr2_0-1-300×188.jpg|medium[/cmsms_image][cmsms_text animation_delay=”0″]

Źródło:
Дело Юрия Дмитриева. Хронология 2016–2020 гг. – memo.ru

Więcej na temat:
Prokuratura wnioskuje o 15 lat więzienia dla historyka Jurija Dmitriewa – freerussia.eu

[/cmsms_text][/cmsms_column][/cmsms_row][cmsms_row data_padding_bottom=”50″ data_padding_top=”0″ data_bg_parallax_ratio=”0.5″ data_bg_size=”cover” data_bg_attachment=”scroll” data_bg_repeat=”no-repeat” data_bg_position=”top center” data_color=”default” data_padding_right=”3″ data_padding_left=”3″ data_width=”boxed”][cmsms_column data_width=”1/1″][cmsms_divider width=”long” height=”1″ position=”center” margin_top=”50″ margin_bottom=”50″ animation_delay=”0″][cmsms_text animation_delay=”0″]

Jeśli podoba ci się to, co robimy możesz wspomóc naszą działalność
Wesprzyj nas

[/cmsms_text][/cmsms_column][/cmsms_row]

Wesprzyj naszą działalność dokonując przelewu na konto Stowarzyszenia

Rachunek EUR

60 1160 2202 0000 0004 9849 9990

PL 60 1160 2202 0000 0004 9849 9990

Rachunek w PLN

13 1160 2202 0000 0003 5776 5282

IBAN PL 13 1160 2202 0000 0003 5776 5282

SWIFT: BIGBPLPW

Bank Millennium, Stanisława Żaryna 2A, 02-593 Warszawa Polska

Odbiorca:

Stowarzyszenie Za Wolną Rosję, Czerniakowska 139, 00-453 Warzsawa, Polska

Tytułem:

Darowizna na działalność statutową