Putin podpisał ustawę o przywróceniu izb wytrzeźwień

Prezydent Rosji Władimir Putin podpisał ustawę o przywróceniu izb wytrzeźwień. Dokument został opublikowany na oficjalnym portalu informacji prawnych.

Jak donosi Nowaja Gazieta ustawa przewiduje tworzenie izb wytrzeźwień na zasadzie „partnerstwa publiczno-prywatnego”. Daje to regionom możliwość pobierania opłat za usługi od osób zatrzymanych w izbach wytrzeźwień. Dokument daje rządowi Rosji, a mianowicie Ministerstwu Zdrowia, Ministerstwu Pracy i Ministerstwu Spraw Wewnętrznych, prawo do określania ogólnych zasad organizacji działalności takich instytucji.

Policjanci będą teraz mogli samodzielnie podjąć decyzję o wysłaniu osoby, która straciła „zdolność do samodzielnego poruszania się lub poruszania się po środowisku” do izby wytrzeźwień, „ponieważ stan osób często nie pozwala im na dobrowolną zgodę na interwencję medyczną”.

Twórcy ustawy zauważyli, że ponad 50 tys. Rosjan umiera co roku z przyczyn nadużycia alkoholu: „Znajdując się na ulicy w bezradnym stanie, takie osoby często stają się ofiarami przestępstw”.

Dla wszystkich regionów zostaną ustalone jednakowe ceny usług wytrzeźwień. Ustawa wejdzie w życie 1 stycznia 2021 roku.

Izby wytrzeźwień powstały w ZSRR w latach trzydziestych-czterdziestych XX wieku. Instytucja została zlikwidowana w styczniu 2012 r. po uchwaleniu w 2011 roku ustawy „O policji”, zgodnie z którą osoby w stanie silnego odurzenia alkoholowego muszą być przewożeni do szpitali. Do 2012 roku w Rosji istniało 550 izb wytrzeźwień, przez które przechodziło ponad 2,5 miliona osób rocznie. Według Ministerstwa Spraw Wewnętrznych liczba przestępstw popełnianych w stanie nietrzeźwości przez ludzi w latach 2011-2018 wzrosła o prawie 35%.

Jeśli podoba ci się to, co robimy możesz wspomóc naszą działalność
Wesprzyj nas