W Moskwie komornicy wtargnęli do biura radia Swoboda

W piątek 14 maja do moskiewskiego biura Radia Swoboda (Wolność) przybyli komornicy w celu inwentaryzacji majątku, donosi strona internetowa radia. 

Również zostali aresztowane rachunki bankowe moskiewskiego biura Radia.

Przedstawiciele Głównej Dyrekcji Służby Komorniczej w Moskwie doręczyli zawiadomienie o wszczęciu postępowania egzekucyjnego od orzeczeń sądowych przeciwko radia.

Tylko w tym roku Roskomnadzor (Federalna służba nadzoru w sferze komunikacji, technologii informacyjnej i środków masowego przekazu) sporządził i przesłał do sądu 520 protokołów o naruszeniu nowych zasad oznaczania publikacji dla mediów, oznaczonych jako agent zagraniczny. Redakcja twierdzi, że przestrzegała wszystkich norm prawa rosyjskiego i odmawiała spełnienia tych wymogów, uznając je za próbę ingerencji w politykę redakcyjną i cenzurę polityczną.

Łączna wysokość kar za już wydane orzeczenia sądowe to ponad 70 mln rubli (ok. 3,5 mln zł). Radio Swoboda w Rosji złożyło apelację sądową na wszystkie nałożone kary, ale sąd nie uwzględnił żadnej z ponad 250 wniesionych do tej pory odwołań. Właśnie dzisiaj rosyjska redakcja odwoływała się od działań władz rosyjskich w Europejskim Trybunału Praw Człowieka.

Komornicy spędzili w biurze radia około dwóch godzin, interesowali się procesem inwentaryzacji majątku, ale nie opisywali mienia i nie ingerowali w pracę redakcji.

Jeśli podoba ci się to, co robimy możesz wspomóc naszą działalność
Wesprzyj nas
Lub zapraszamy do zakupów w naszym sklepie