Uzupełnienia do ustawy o „organizacjach niepożądanych”. Najważniejsze

12 lipca weszły w życie nowelizacje ustawy o niepożądanych organizacjach (NO) pozarządowych, które ustanawiały administracyjną odpowiedzialność za współpracę z „niepożądanymi” nie tylko w Rosji, ale także za granicą, jeśli działalność ta jest „skierowana przeciwko interesom Federacji Rosyjskiej”. Za współpracę z niepożądanymi organizacjami pozarządowymi na terenie Rosji nadal powstaje odpowiedzialność karna, jednak historia prześladowania pracowników niepożądanych organizacji pozarządowych pokazuje, że przestrzeń internetowa jest również uznawana za „terytorium”.

Ten artykuł jest dostępny w j. Angielskim.

[cmsms_row][cmsms_column data_width=”2/3″][cmsms_text]

Tylko od maja do czerwca 2021 r. do rejestru organizacji niepożądanych wpisano 9 organizacjiW sumie w rejestrze znajduje się 40 organizacji pozarządowych o różnych formach organizacyjno-prawnych, głównie z USA i Europy.

PODSTAWY UZNANIA ZA NIEPOŻĄDANE

Jeśli wcześniej działalność organizacji pozarządowych została uznana za niepożądaną, jeśli „stanowi zagrożenie dla podstaw ustroju konstytucyjnego Federacji Rosyjskiej, obronności kraju lub bezpieczeństwa państwa”, to zmiany z 2021 r. dodawały:

  1. Ułatwianie lub utrudnianie zgłaszania kandydatów, list kandydatów, wyboru zarejestrowanych kandydatów, osiągnięcia określonego wyniku w wyborach.
    Tym samym klauzulą ​​tą może podlegać wszelka działalność informacyjna związana z wyborami.
  2. W przypadku, gdy pośredniczy w obrocie pieniędzmi i majątkiem dla „działań zagrażających podstawom ustroju konstytucyjnego, obronności lub bezpieczeństwu państwa”.
    Klauzula ta obejmuje świadczenie usług przez organizację zagraniczną zarówno osobom prawnym, jak i osobom fizycznym, niezależnie od tego, czy jedna z nich z kolei zostanie uznana za niepożądaną organizację, czy za agenta zagranicznego. Do potwierdzenia „zagrożenia” wystarczy zaświadczenie z FSB, a jego odwołanie do sądu jest daremne. W tym miejscu za niepożądaną można uznać każdą zagraniczną organizację działającą z pieniędzmi lub majątkiem, niezależnie od kwoty i niezależnie od kraju pochodzenia środków.

Jeśli pierwszy punkt pozwala na obliczenie ryzyka i np. nawet nie wyraża osobistej opinii o wyborach i kandydatach, to drugi punkt pozwala na uznanie dowolnej organizacji zagranicznej za niepożądaną.

KONSEKWENCJE DLA NIEPOŻĄDANEJ ORGANIZACJI

1) Zakaz tworzenia pododdziałów strukturalnych „niepożądanych organizacji pozarządowych” na terytorium Federacji Rosyjskiej i zakończenie pracy istniejących.

2) Zobowiązanie instytucji kredytowych i niekredytowych organizacji finansowych do odmowy przeprowadzenia transakcji z funduszami, których jedną ze stron jest niepożądaną organizacją pozarządową, a także do przekazania informacji o odmowie federalnemu organowi wykonawczemu podjęcia działań w celu przeciwdziałania legalizacji (prania) dochodów z przestępstwa poprzez finansowanie terroryzmu i finansowanie proliferacji broni masowego rażenia. A to z kolei – do Prokuratury Generalnej i Ministerstwa Sprawiedliwości. [1]

3) Zakaz tworzenia przez zagraniczną lub międzynarodową organizację pozarządową na terytorium Federacji Rosyjskiej jednostek prawnych lub uczestnictwa w nich; [2]

KONSEKWENCJE UZNANIA ZA NO DLA PARTNERÓW ORGANIZACJI I PARTNERÓW OSÓB FIZYCZNYCH

1) Zakaz rozpowszechniania materiałów informacyjnych przez „niepożądane organizacje pozarządowe”, w tym w mediach i Internecie, a także zakaz produkcji i przechowywania takich materiałów do rozpowszechniania. Obejmuje to wszelkie ponowne posty materiałów budzących zastrzeżenia, linki do raportów, badań, oświadczeń, w tym fakt uznania za budzące zastrzeżenia. Klauzula „do rozpowszechniania” należy rozumieć jako „więcej niż jeden egzemplarz”.

2) Zakaz realizacji programów (projektów) na terytorium Federacji Rosyjskiej dla niepożądanych organizacji pozarządowych. Nie jest jednak konieczne, aby projekt pochodził od samej organizacji pozarządowej. Słowo „za” będzie interpretowane wystarczająco szeroko, na przykład „w interesie” lub „w partnerstwie”. Zakaz ten w pełni dotyczy rosyjskich organizacji pozarządowych i indywidualnych obywateli, a także rosyjskich organizacji komercyjnych.

3) Zakaz udziału w działaniach niepożądanych organizacji pozarządowych poza Federacją Rosyjską dla rosyjskich osób prawnych, obywateli Federacji Rosyjskiej i bezpaństwowców na stałe zamieszkałych w Federacji Rosyjskiej. [3]

4) Zgodnie z ustawą federalną „O procedurze wychodzenia z Federacji Rosyjskiej i wjazdu do Federacji Rosyjskiej” cudzoziemcom i bezpaństwowcom uczestniczącym w działalności niepożądanych organizacji pozarządowych można zabronić wjazdu na terytorium Federacji Rosyjskiej.

Jeżeli partnerstwo pomiędzy niepożądanymi a innymi organizacjami lub osobami jest utrzymywane w jakiejkolwiek formie (korespondencja, wspólne oświadczenia, opłacanie składek członkowskich, przekazywanie niepożądanych projektów organizacji, która nie posiada takiego statusu), może to wiązać się z zastosowaniem sankcji .

SANKCJE

Czyn Terytorium działania, obywatelstwo sprawcy, termin przedawnienia Kara Artykuł
Udział w działaniach niepożądanych organizacji pozarządowych Niezależnie od terytorium. W Federacji Rosyjskiej – domyślnie, a za granicą – jeżeli działalność skierowana jest przeciwko interesom Federacji Rosyjskiej [1]   Obywatele Federacji Rosyjskiej, bezpaństwowcy na stałe zamieszkali w Federacji Rosyjskiej [2]   Termin przedawnienia wynosi 2 lata Kara dla obywateli wynosi 5-15 tysięcy rubli, dla urzędników – 20-50 tysięcy rubli, dla pracowników aparatu komisji wyborczych – dyskwalifikacja na okres jednego roku, dla osób prawnych – 50-100 tysięcy rubli. Art. 20.33 Kodeks Administracyjny Federacji Rosyjskiej
Naruszenie zakazów ustanowionych przez prawo „Dimy Jakowlewa” (ustawa zakazująca wjazdu i określająca konfiskatę mienia obywateli USA zamieszanych w łamanie praw człowieka lub przestępstwa przeciwko obywatelom rosyjskimó, rozsławiona zakazem adopcji rosyjskich sierot przez obywateli USA). Niezależnie od terytorium. W Federacji Rosyjskiej – domyślnie, a za granicą – jeżeli działalność skierowana jest przeciwko interesom Federacji Rosyjskiej [1]   Obywatele Federacji Rosyjskiej, bezpaństwowcy na stałe zamieszkali w Federacji Rosyjskiej [2]   Termin przedawnienia wynosi 2 lata Kara dla obywateli wynosi 5-15 tysięcy rubli, dla urzędników – 20-50 tysięcy rubli, dla pracowników aparatu komisji wyborczych – dyskwalifikacja na okres jednego roku, dla osób prawnych – 50-100 tysięcy rubli. Art. 20.33 Kodeks Administracyjny Federacji Rosyjskiej
Uczestnictwo w działaniach niepożądanej organizacji pozarządowej, popełnione przez osobę uprzednio już skazaną karą administracyjną do 20.33 lub z niekaralnością z art. 284,1 kodeksu karnego Federacji Rosyjskiej Tylko na terytorium Federacji Rosyjskiej Obywatele Federacji Rosyjskiej, obcokrajowcy, bezpaństwowcy [3]   Przedawnienie 6 lat Grzywna w wysokości 300-500 tysięcy rubli lub dochód na okres 2-3 lat; Praca obowiązkowa do 360 godzin; Praca przymusowa do 4 lat; Pozbawienie wolności od 1 roku do 4 lat. Art. 284,1 Kodeksu Karnego Federacji Rosyjskiej, część 1
Dostarczenie lub zbieranie funduszy lub świadczenie usług finansowych, celowo przeznaczonych na wspieranie działań niepożądanych organizacji pozarządowych na terenie Federacji Rosyjskiej (jednorazowo) Tylko na terytorium Federacji Rosyjskiej Obywatele Federacji Rosyjskiej, obcokrajowcy, bezpaństwowcy [3]   Przedawnienie 6 lat Praca obowiązkowa do 360 godzin; Praca przymusowa do 4 lat; Pozbawienie wolności od 1 roku do 5 lat. Art. 284,1 Kodeksu Karnego Federacji Rosyjskiej, część 2
Organizacja działań niepożądanych organizacji pozarządowych na terenie Federacji Rosyjskiej (jednorazowo) Tylko na terytorium Federacji Rosyjskiej Obywatele Federacji Rosyjskiej, obcokrajowcy, bezpaństwowcy [3]   Przedawnienie 6 lat Obowiązkowa praca do 480 godzin; Praca przymusowa do 5 lat; Pozbawienie wolności od 2 do 6 lat. Art. 284,1 Kodeksu Karnego Federacji Rosyjskiej, część 3

TERYTORIUM FEDERACJI ROSYJSKIEJ

Należy wziąć pod uwagę, że działalność prowadzoną w Internecie i jej wyniki dostępne dla rosyjskich użytkowników można uznać za „działalność na terytorium Federacji Rosyjskiej”.

Jednocześnie publikacje w Internecie są trwałe, to znaczy nawet jeśli informacja została zamieszczona przed wejściem w życie ustawy, a pozostała po tym, to już podlega prawu.

Nowe przepisy ograniczają nie tylko bezpośrednią współpracę z niepożądanymi organizacjami pozarządowymi dla rosyjskich podmiotów prawnych i osób fizycznych, ale także wprowadzają odpowiedzialność karną za jednorazową pomoc w finansowaniu niepożądanych organizacji pozarządowych, przy czym nie ustalono minimalnej kwoty, po której powstaje odpowiedzialność karna.

[/cmsms_text][/cmsms_column][cmsms_column data_width=”1/3″]

Autorka:
Olga Gnezdiłowa

Zdjęcie: duma.gov.ru

Źródło:
Дополнения в закон о «нежелательных организациях». Самое важное – freerussiahouse.org

[/cmsms_column][/cmsms_row][cmsms_row data_width=”boxed” data_padding_left=”3″ data_padding_right=”3″ data_color=”default” data_bg_position=”top center” data_bg_repeat=”no-repeat” data_bg_attachment=”scroll” data_bg_size=”cover” data_bg_parallax_ratio=”0.5″ data_padding_top=”0″ data_padding_bottom=”50″][cmsms_column data_width=”1/1″]

[cmsms_divider width=”long” height=”1″ position=”center” margin_top=”50″ margin_bottom=”50″ animation_delay=”0″]

[cmsms_text animation_delay=”0″]

Jeśli podoba ci się to, co robimy możesz wspomóc naszą działalność
Wesprzyj nas
Lub zapraszamy do zakupów w naszym sklepie

[/cmsms_text][/cmsms_column][/cmsms_row]

Wesprzyj naszą działalność dokonując przelewu na konto Stowarzyszenia

Rachunek EUR

60 1160 2202 0000 0004 9849 9990

PL 60 1160 2202 0000 0004 9849 9990

Rachunek w PLN

13 1160 2202 0000 0003 5776 5282

IBAN PL 13 1160 2202 0000 0003 5776 5282

SWIFT: BIGBPLPW

Bank Millennium, Stanisława Żaryna 2A, 02-593 Warszawa Polska

Odbiorca:

Stowarzyszenie Za Wolną Rosję, Czerniakowska 139, 00-453 Warzsawa, Polska

Tytułem:

Darowizna na działalność statutową