Prokuratura Generalna domaga się likwidacji Stowarzyszenia Memoriał

Prokurator generalny Igor Krasnow zwrócił się do Sądu Najwyższego o likwidację Stowarzyszenia Międzynarodowy Memoriał – on oskarża obrońców praw człowieka o „systematyczne” łamanie wymogów dotyczących oznaczenia „zagranicznym agentem”.

Wzywamy wszystkich polityków, organizacje i media do publicznego potępienia prób władz rosyjskich całkowitego uciszenia Stowarzyszenia Memoriał, Międzynarodowego Towarzystwa Historyczno-Edukacyjnego Charytatywnego i Praw Człowieka „Memoriał” oraz do wyrażenia pełnego poparcia dla tej organizacji.

Prokurator generalny Igor Krasnow zwrócił się do Sądu Najwyższego Federacji Rosyjskiej o likwidację Międzynarodowego Memoriału z powodu „systematycznego” naruszania wymogów dotyczących oznakowania agentów zagranicznych. Memoriał to organizacja pozarządowa badająca represje polityczne w ZSRR i dzisiejszej Rosji oraz promująca rehabilitację moralną i prawną osób poddanych represjom politycznym, została w 2016 roku uznana za „agenta zagranicznego”.

Oświadczenie Memoriału:

„11 listopada 2021 r. około godziny 16:30 otrzymaliśmy zawiadomienie Sądu Najwyższego, że Prokuratura Generalna złożyła pozew o likwidację Międzynarodowego Memoriału za systematyczne łamanie prawa o „agentach zagranicznych” (o nieoznakowaniu materiałów organizacji). Rozprawa sądowa odbędzie się 25 listopada.

Wielokrotnie stwierdzaliśmy, że prawo zostało pierwotnie pomyślane jako narzędzie do rozprawienia się z niezależnymi organizacjami i nalegaliśmy, aby zostało zniesione. Jednak tak długo, jak istnieje prawo, jesteśmy zmuszeni przestrzegać jego wymagań.

Uważamy, że nie ma podstaw prawnych do likwidacji Międzynarodowego Memoriału.

To polityczna decyzja o zniszczeniu Stowarzyszenia, organizacji poświęconej historii represji politycznych i ochronie praw człowieka”.

Nie możemy po cichu patrzeć jak rosyjski autorytarny reżim zabija społeczeństwo obywatelskie. Teraz ważne jest, aby każdy pracownik „Memoriału” poczuł nasze wsparcie. Apelujemy do wszystkich zainteresowanych stron o rozpowszechnianie tych informacji w celu podniesienia świadomości publicznej na temat tego rażącego naruszenia podstawowych praw człowieka i zasad demokracji, składania publicznych deklaracji poparcia i wzywania Rosjan do zaprzestania systemowych prześladowań rosyjskiego społeczeństwa obywatelskiego.

Jeśli podoba ci się to, co robimy możesz wspomóc naszą działalność
Wesprzyj nas
Lub zapraszamy do zakupów w naszym sklepie