Logo

Materiały analityczne

Perspektywy promocji polskiej marki wśród aktywnych członków rosyjskiego społeczeństwa obywatelskiego

Społeczeństwo obywatelskie każdego kraju jest głównym nośnikiem kultury oraz głównym motorem komunikacji i dyplomacji publicznej. Dlatego też to właśnie interakcja podmiotów społeczeństwa obywatelskiego jest ważna dla wspierania wzajemnego zrozumienia i partnerstwa między krajami, a także wzajemnego przenikania kultur i wartości. Dialog między społeczeństwami pomaga neutralizować napięcia, które są wyrażane na poziomie państwa.

To właśnie aktywni członkowie społeczeństwa obywatelskiego pełnią rolę liderów opinii dla szerszego grona odbiorców, co oznacza, że od ich opinii zależy również ogólny nastrój rosyjskiego społeczeństwa.

W niniejszym opracowaniu przeanalizowaliśmy postrzeganie Polski przez rosyjskich przedstawicieli społeczeństwa obywatelskiego i sformułowaliśmy propozycje, które pomogłyby osiągnąć głębsze wzajemne zrozumienie między krajami poprzez rozwój dwustronnego dialogu społecznego i kulturalnego.

Russia: The State of Civil and Human Rights before the Presidential Election

image 5

RAPORT B.NIEMCOWA «PUTIN. WOJNA»

Autorem idei napisania tego raportu był Borys Niemcow. Na początku 2015 roku Borys zaczął zbierać materiały do raportu. Pracował intensywnie na ogólnie dostępnych źródłach i wyszukiwał ludzi, którzy mogliby podzielić się z nim dodatkowymi informacjami. Niemcow uważał próbę powstrzymania wojny za akt prawdziwego patriotyzmu. Wojna z Ukrainą jest podłą i cyniczną zbrodnią, za którą nasz kraj płaci krwią swych obywateli, kryzysem gospodarczym i międzynarodową izolacją. Nikt w Rosji jej nie potrzebuje z wyjątkiem Putina i jego otoczenia.

Borys nie zdążył napisać tekstu tego raportu. 27 lutego został zabity na Wielkim Moście Moskworieckim, tuż pod murami Kremla. Dokończenia dzieła Niemcowa podjęli się jego współpracownicy, przyjaciele oraz ludzie, którzy uważali tę pracę za ważną. Materiały zebrane przez Borysa stanowią podstawę raportu. Spis treści, odręczne notatki, dokumenty – wszystko, co on po sobie pozostawił, wykorzystano przy opracowywaniu tekstu.

Naszym zadaniem jest powiedzieć prawdę o tym, jak Kreml wmieszał się w ukraińską politykę doprowadzając do wojny między naszymi narodami; wojny, którą należy niezwłocznie powstrzymać.

Polska wersja raportu „Putin. Wojna” została opracowana przez członków Stowarzyszenia „Za Wolną Rosję” w lipcu 2015. Zapraszamy do lektury.

ZBIÓR RAPORTÓW O SYTUACJI PRAW CZŁOWIEKA W ROSJI (WRZESIEŃ 2015)

W ostatnich latach rosyjskie społeczeństwo obywatelskie poddawane jest rosnącej, bezprecedensowej presji ze strony władz: jego liderzy i organizacje są eliminowani z przestrzeni publicznej, poddawani prześladowaniom karnym i administracyjnym, a także olbrzymim naciskom psychologicznym i stygmatyzacji.

W Rosji są jednak osoby i organizacje, które, mimo niebywałej presji, a nawet przybierających na sile prześladowań, gotowe są bronić fundamentalnych wartości obywatelskich, systematycznie monitorując, przygotowując i przekazując na zewnątrz prawdziwą informację o rzeczywistym stanie społeczeństwa rosyjskiego. Ich autorstwa jest właśnie raport, który mamy zaszczyt zaprezentować Państwu.

Konferencja prasowa ws. raportu 25.09.2015

25 września w Fundacji Centrum Prasowe dla Krajów Europy Środkowo-Wschodniej odbyła się konferencja prasowa «Imperium kontratakuje. Ostatni rycerze Jedi raportują o prawach człowieka w Rosji» współorganizowana przez stowarzyszenie «Za wolną Rosję».

Udział w debacie wzięli rosyjscy obrońcy praw człowieka: Lilia Szybanowa ze stowarzyszenia «Gołos», które zajmuje się obserwacją wyborów w Rosji i za granicą i wykrywaniem nieprawidłowości w ich przebiegu;Aleksiej Kozłow, redaktor portalu www.article20.org, który śledzi przypadki naruszenia prawa do zgromadzeń publicznych w Rosji oraz przypadki emigracji politycznej z kraju; Jurij Dżibladze z Centrum Rozwoju Demokracji i Praw Człowieka.

RAPORT: Regulacje prawne dotyczące służby wojskowej w Rosji w warunkach mobilizacji

Po ogłoszeniu w Rosji tzw. „częściowej mobilizacji” 21 września 2022 r. ramy prawne regulujące kwestie związane z pełnieniem służby wojskowej stały się narzędziem represji i zastraszania. Poborowi de facto tracą prawo wyboru miejsca służby wojskowej, nie mogą odmówić służby w wojsku czy wybrać alternatywną służbę cywilną. Żołnierze kontraktowi nie mają możliwości wypowiedzenia kontraktów, okres ich obowiązywania ulega automatycznemu przedłużeniu do końca okresu mobilizacji. Wojskowi nie mają prawa odmówić udziału w działaniach wojennych pod groźbą kary pozbawienia wolności do lat 10.

Nowa praktyka organów ścigania kształtująca się w warunkach mobilizacji i działań wojennych wskazuje na totalny oskarżycielski charakter orzeczeń sądowych i stosowanie kar głównie w postaci pozbawienia wolności.

W warunkach współczesnego represyjnego systemu prawnego Rosji, wobec braku legalnych sposobów uchylenia się od służby wojskowej, odmowa odbycia służby wojskowej i udziału w działaniach wojennych w Ukrainie przez jakiegokolwiek obywatela rosyjskiego powinna być postrzegana nie tyle jako akt samoobrony czy przetrwania, ale jako akt politycznego i moralnego sprzeciwu wobec rządzącego reżimu.

Stowarzyszenie „Za Wolną Rosję" | Creative Commons CC-BY-SA