Innego wyboru nie ma

Innego wyboru nie ma

Alfred Koch, rosyjski ekonomista, biznesmen, w latach 1990. wicepremier i jeden z architektów prywatyzacji w Rosji, tłumaczy, dlaczego – mimo...

Read More
Zabójstwo honoru

Zabójstwo honoru

Jak ambicje znanego aktywisty LGBT sprowokowały odrodzenie się w Czeczenii straszliwego obyczaju Jelena Miłaszina, Nowaja Gazieta, 1 kwietnia 2017 Nowaja...

Read More