Borys Niemcow urodził się 9 października 1959 roku w Soczi. Od 1967 roku mieszkał w Niżnym
Nowogrodzie (do 1990 roku miasto to nosiło nazwę „Gorki”).

Od 1981 roku, po ukończeniu Wydziału Radiofizycznego Państwowego Uniwersytetu im. N. I.
Łobaczewskiego w Gorki, pracował w gorkowskim Naukowo-Badawczym Instytucie Radiofizyki. W 1985
roku obronił pracę doktorską.

W latach 1987-1990 brał udział w kampanii przeciwko budowie gorkowskiej elektrociepłowni jądrowej.
W 1990 roku wybrano go na deputowanego ludowego Rosyjskiej Socjalistycznej Federacyjnej Republiki
Radzieckiej z gorkowskiego okręgu narodowo-terytorialnego. Jesienią 1991 został delegowano go do
Rady Najwyższej ZSRR, gdzie pracował w Komisji Legislacyjnej.

We wrześniu 1991 roku został nominowany na przedstawiciela prezydenta Rosji w obwodzie
niżnonowogrodzkim, a w grudniu 1991 roku – na szefa administracji (gubernatora) obwodu
niżnonowogrodzkiego.

17 grudnia 1995 roku wygrał wybory na gubernatora obwodu niżnonowogrodzkiego, otrzymując 58%
głosów.

Od marca 1997 do sierpnia 1998 roku zajmował kolejno stanowisko pierwszego wicepremiera Rosji, a
od 24 kwietnia 1997 roku do 20 listopada 1997 roku równocześnie ministra paliw i energetyki Federacji
Rosyjskiej.

Od 22 maja 1997 roku do 2 października 1998 roku był członkiem Rady Bezpieczeństwa Rosji.
W sierpniu 1999 roku razem Siergiejem Kirijenką i Iriną Hakamadą utworzył blok wyborczy „Sojusz Sił
Prawicowych” (SPS). 19 grudnia 1999 roku z poparciem tego bloku został wybrany na deputowanego
Dumy Państwowej, by następnie stać się jej wiceprzewodniczącym i szefem frakcji SPS.

W styczniu 2004 roku wszedł w skład grupy założycieli komitetu społecznego „2008: Wolny Wybór”.

W latach 2004-2005 był przewodniczącym rady dyrektorów grupy „Koncern Naftowy”.

W latach 2005-2006 był doradcą prezydenta Ukrainy Wiktora Juszczenki.

W 2007 roku kandydował w wyborach do Dumy Państwowej z drugiego miejsca na liście SPS. Partia ta
nominowała go na kandydata na prezydenta Rosji, on jednak zrezygnował z kandydowania i poparł
Michaiła Kasjanowa. W 2008 roku zawiesił swoje członkostwo w SPS, gdyż partia ta jego zdaniem
wyrzekła się wartości demokratycznych.

W 2008 roku został członkiem władz Zjednoczonego Demokratycznego Ruchu „Solidarność”.
W roku 2010 znalazł się wśród założycieli Partii Ludowej Wolności „Na rzecz Rosji bez Bezprawia i
Korupcji”. W 2012 wybrano go jednym z przewodniczących partii politycznej „Republikańska Partia
Rosji – Partia Ludowej Wolności” (RPR-PARNAS).

We wrześniu 2013 roku jako lider listy RPR-PARNAS został wybrany na deputowanego jarosławskiej
dumy obwodowej VI kadencji.

Jego działalność opozycyjna wobec reżimu Władimira Putina polegała również na publikowaniu
raportów eksperckich. Były to m.in. raporty: „Łużkow. Bilans”, „Putin i kryzys”, „Putin i Gazprom”,
„Olimpiada zimowa w subtropikach”, „Putin. Bilans”, „Putin. Korupcja”.

Borys Niemcow był doktorem nauk matematyczno-fizycznych, autorem ponad 60 prac naukowych i
kilku wynalazków. Był też laureatem nagród państwowych, w tym rosyjskiego orderu „Za Zasługi dla
Ojczyzny” II stopnia, ukraińskiego Orderu Jarosława Mądrego i Orderu Świętego Księcia Daniela
Moskiewskiego przyznawanego przez Cerkiew Prawosławną Federacji Rosyjskiej.

Pośmiertnie otrzymał jedne z najwyższych państwowych odznaczeń Ukrainy – Order Wolności.
Zginął w nocy z 27 na 28 lutego 2015 roku, zastrzelony na Wielkim Moście Moskworeckim w Moskwie.