Forum Niemcowa 2018, Praga: „Rosja. Strategie dla Społeczeństwa”

W marcu 2018 roku Władimir Putin został wybrany prezydentem Federacji Rosyjskiej na kolejną sześcioletnią kadencję. Celem Forum Niemcowa było stworzenie przestrzeni dla dyskusji czołowych aktorów społeczeństwa obywatelskiego i polityków na temat wspólnych strategii budowania liberalnej przyszłości. Dyskusje toczyły się w formacie dziewięciu okrągłych stołów poświęconych następującym
tematom: Jaką rolą mogą odegrać instytucje społeczeństwa obywatelskiego w Rosji przyszłości?, Nowe ograniczenia rosyjskiej ekspansji energetycznej, Nowy język Kremla, Nowa edukacja dla Rosjan myślących globalnie, Nowe odpowiedzi na populizm i nacjonalizm, Wojna jako nowa rzeczywistość, Integracja europejska rosyjskiego społeczeństwa, Wizje dla rosyjskiej opozycji i ich propozycje, Prawo
międzynarodowe – nowe wsparcie.

Kluczowi mówcy: Tomas Kafka (wiceminister spraw zagranicznych Republiki Czeskiej), Guy Verhofstadt (przewodniczący grupy ALDE w Parlamencie Europejskim), Siergiej Aleksaszenko (były minister finansów Federacji Rosyjskiej, Brookings Institute w Waszyngtonie), Flavia Kleiner (Operation Libero, Zurych), Greg Judin (Wyższa Szkoła Ekonomii w Moskwie), John Bogaerts (Wydział Europejski,
European External Action Service, Brussels).

Wykład Wolności: Arcymandryta Cyril Govorun (Kijów, Ukraina).

Nowe impulsy dla rosyjskiego społeczeństwa obywatelskiego. Forum Niemcowa 2018 dyskutowało nad strategiami dla społeczeństwa rosyjskiego, Fundacja Friedricha Naumanna

Film o Forum Niemcowa 2018 i wywiady z kluczowymi mówcami

Forum Niemcowa 2017, Berlin: „Polityka bez wizji? Laboratorium przyszłości stosunków Rosja-UE: Naszym zadaniem jest wypracowanie rozwiązań”

Celem Forum w 2017 roku było oddanie głosu młodej generacji aktorów społeczeństwa obywatelskiego z Rosji i Unii Europejskiej i umożliwienie im dyskusji na temat różnych utopii i wizji społeczeństwa przyszłości, a także na temat rozwiązań. Uczestnicy mogli wziąć udział w sześciu sesjach warsztatowych, które dotyczyły następujących tematów: „Nowe formy kultury”, „Nowa gospodarka”, „Nowe kanały komunikacji”, „Nowe linie podziału” oraz „Nowy porządek światowy”.

Kluczowi mówcy: Maria Sniegowaja (Columbia University, New York), Christopher Gohl (Global Ethic Institute, Tübingen, Germany), Konstantin Kuhle (Young Liberals, Germany), Peter Limbourg (Director General, Deutsche Welle), Vladimir Kaminer (pisarz, Berlin), Dmitrij Wrubel (artysta, Berlin), Jelena Panfiłowa (Transparency International, Moskwa), Dmitrij Iwanow- Kamikadze_dead (Bloger Moskwa), Stefan Melle (Wymiana Niemiecko-Rosyjska, Berlin), Michaił Sawwa (działacz społeczny i obrońca praw człowieka).

Wykład Wolności: Alisa Ganiewa (pisarka, Moskwa)

Forum Niemcowa 2016, Berlin: „Rosja i Europa: 25 lat transformacji – oczekiwania i rezultaty”

Na przestrzeni stuleci stosunki między Rosją a Europą wywierały decydujący wpływ na losy całego kontynentu. Najnowsza historia związana jest z upadkiem żelaznej kurtyny i rozpadem Związku Radzieckiego. Wydarzenia sprzed 25 lat stanowią ważny punkt odniesienia na nowym etapie stosunków między Rosją a Europą, które po wieloletnim pozytywnym rozwoju, wbrew oczekiwaniom z lat 1990., znowu są bardzo złe. Po aneksji Krymu Kreml znalazł się w politycznej, gospodarczej i społecznej izolacji, której skutki mają wpływ na wewnętrzną politykę Rosji.

W rocznicę 25-lecia rozpadu Związku Radzieckiego staraliśmy się dokonać krytycznego przeglądu bilansu stosunków rosyjsko-europejskich.

Kluczowi mówcy: Elmar Brok (MEP), Jerzy Pomianovski (dyrektor wykonawczy, European Endowment for Democracy, Bruksela), Michaił Chodorkowski (ruch Otwarta Rosja), Dmitrij Orieszkin (politolog, Rosja), Lilia Szibanowa (Rosja, niezależny ruch na rzecz uczciwych wyborów „Gołos”), Lew Gudkow (Centrum LEway), Sabine Leutheusser-Schnarrenberger (była minister sprawiedliwości, Niemcy), Jens Böhlmann (Komitet Wschodni – Wschodnioeuropejskie stowarzyszenie niemieckiego biznesu), Michaił Sziszkin (pisarz, Rosja-Szwajcaria).

Wykład Wolności: „Imperialna kolonia”, Dmitrij Głuchowski (pisarz, Moskwa)