O Fundacji

Fundacja WOT jest stowarzyszeniem organizacji pozarządowych w zakresie współdziałania prawnego i finansowego z darczyńcami i biorcami, agencjami rządowymi i kontrahentami.

Główną działalnością jest wspieranie rosyjskiego społeczeństwa obywatelskiego.

Fundacja WOT - organizacja niepożądana na terytorium Federacji Rosyjskiej

Dziś Fundacja WOT jest centrum analitycznym, projektowym i eksperckim, które zajmuje się Federacją Rosyjską i krajami Partnerstwa Wschodniego oraz migrantami.

Fundacja zajmuje się:

— Wsparcie dla dziennikarzy i programów medialnych

— Wsparcie dla edukacji

— Promowanie zagadnień związanych z prawami człowieka w FR i rzecznictwo interesów

— Badania nad Rosją i interakcje między różnymi częściami społeczeństwa obywatelskiego i diasporami.

Zbieramy fundusze na pomoc prawną, adaptację, kursy językowe, zajęcia edukacyjne dla dzieci i dorosłych, pomoc psychologiczną, pomoc materialną na początku - z opłaceniem mieszkania i wyżywienia, stypendia dla dzieci i młodzieży. Pomagamy organizacyjnie i finansowo inicjatywom wolontariackim.

Stowarzyszenie „Za Wolną Rosję" | Creative Commons CC-BY-SA