O Fundacji

"Fundacja WOT jest organizacją, która ściśle współpracuje ze Stowarzyszeniem i wchodzi w interakcje prawne i finansowe z darczyńcami i odbiorcami pomocy, agencjami rządowymi i kontrahentami.

Główną działalnością jest wspieranie rosyjskiego społeczeństwa obywatelskiego.

"Fundacja WOT została uznana organizacją niepożądaną w Federacji Rosyjskiej

Dziś "Fundacja WOT" jest ośrodkiem analitycznym i projektowym skupiającym się na kwestiach związanych z Federacją Rosyjską i krajami Partnerstwa Wschodniego oraz migrantami

"Fundacja WOT" zajmuje się:

— Wspieraniem dziennikarzy i programów medialnych

— Wspieraniem inicjatyw z zakresu edukacji obywatelskiej

— Naświetlanie kwestii praw człowieka w Rosji

— Wspieranie inicjatyw z zakresu rozwoju samorządów lokalnych

— Wspieranie diaspor wolnych Rosjan w Polsce i Europie.

Zbieramy fundusze na pomoc prawną, kursy językowe, zajęcia edukacyjne dla dzieci i dorosłych, pomoc psychologiczną i materialną dla potrzebujących - na zakwaterowanie i wyżywienie, stypendia dla dzieci i młodzieży. Pomagamy organizacyjnie i finansowo inicjatywom wolontariackim.

Stowarzyszenie „Za Wolną Rosję" | Creative Commons CC-BY-SA