[cmsms_row data_width=”boxed” data_padding_left=”3″ data_padding_right=”3″ data_color=”default” data_bg_position=”top center” data_bg_repeat=”no-repeat” data_bg_attachment=”scroll” data_bg_size=”cover” data_bg_parallax_ratio=”0.5″ data_padding_top=”0″ data_padding_bottom=”50″][cmsms_column data_width=”1/1″][cmsms_divider width=”long” height=”1″ position=”center” margin_top=”50″ margin_bottom=”50″ animation_delay=”0″]MOST to projekt Stowarzyszenia Za Wolną Rosję, który ma na celu pogłębienie współpracy pomiędzy przedstawicielami środowiska dziennikarskiego Rosji oraz państw UE. Jest to platforma dla dyskusji i współpracy między młodymi profesjonalistami: autorami tekstów, reportaży radiowych i telewizyjnych, poświęconych tematyce zagranicznej i przestrzegają wysokich standardów dziennikarskich.

Projekt MOST został stworzony z myślą o tworzeniu międzynarodowej media-wspólnoty, w ramach której dziennikarzy rosyjscy i europejscy mogą łatwo znaleźć partnerów oraz pomóc dla realizacji projektów transgranicznych.

Co już zostało zrobione?

Stowarzyszenie Za Wolną Rosję realizuje projekt MOST od 2016 roku. Wtedy w projekcie udział wzięli 5 dziennikarzy z Polski i 7 z Rosji. Podczas warsztatów w Polsce uczestnicy razem opracowali plany swoich projektów reporterskich, które zostały wkrótce zrealizowane — przez Polaków w Rosji, przez Rosjan w Polsce — przy wsparciu grantowym ze strony organizatorów. Materiały uczestników MOST-u zostały opublikowane i przetłumaczone na języki robocze projektu.

Co planujemy robić dalej?

W roku 2017 zaczął się drugi etap projektu MOST. Podobnie jak w 2016, będzie się składał z warsztatów dziennikarskich, zorganizowanych w Warszawie, pracy zespołowej nad projektami reporterskimi i ich realizacji przy wsparciu grantowym ze strony organizatorów. Po publikacji materiałów przygotowanych przez uczestników i ich tłumaczeniu odbędzie się spotkanie finałowe, wtedy zostaną zaprezentowane wyniki projektu. W tym roku udział w projekcie MOST mogą wziąć 5 polskich i 10 rosyjskich dziennikarzy. Ogłoszenie o rekrutacji uczestników zostanie zamieszczone na naszej stronie internetowej oraz stronie Stowarzyszenia Za Wolną Rosję na portalu Facebook.

Kto może wziąć udział w projekcie?

Uczestnikami projektu MOST mogą zostać dziennikarzy, którzy pracują w polskich oraz rosyjskich mediach drukowanych, internetowych, radiowych bądź telewizyjnych, oraz freelancerzy, którzy współpracują z mediami we wspomnianych państwach. Zależy nam na tym, żeby uczestnicy mogli pochwalić się pracą w dziedzinie dziennikarstwa międzynarodowego, doświadczeniem w przedstawieniu tematów związanych z innymi państwami i kulturami. Szczególnie ucieszymy się na aplikacje od przedstawiciele regionalnych mediów.[/cmsms_column][/cmsms_row]

[cmsms_row data_width=”boxed” data_color=”default” data_padding_top=”0″ data_padding_bottom=”10″][cmsms_column data_width=”1/1″][cmsms_blog orderby=”date” order=”DESC” count=”9″ categories=”forum-niemcowa” layout=”columns” layout_mode=”grid” columns=”3″ metadata=”date” pagination=”pagination”][/cmsms_column][/cmsms_row]