Dmitrij Głuchowski: Komu potrzebna jest wolność?

Tłumaczenie przemówienia pisarza Dmitrija Głuchowskiego na I Forum im. Borysa Niemcowa, zorganizowanym w dniach 9-10 października w Berlinie przez Fundację im. Borysa Niemcowa. Pamięci Anny Politkowskiej i Borysa Niemcowa Mam 37 lat. Urodziłem się w 1979 roku, 12 lat przed tym, jak rozpadł się Związek Radziecki. Lata, które nastąpiły po rozpadzie ZSRR, często nazywa się […]