Czy Rosja przestrzega Europejską Kartę Samorządu Lokalnego? Wyniki monitoringu

Europejska Karta Samorządu lokalnego została przyjęta w 1985 roku przez Kongres Władz Lokalnych i Regionalnych Rady Europy i jest najważniejszym wszechstronnym dokumentem określającym podstawowe zasady funkcjonowania samorządu. Karta jest umową międzynarodową, dlatego ma ona pierwszeństwo w stosunku do prawa krajowego każdego z państw, które ją podpisały i ratyfikowały. Federacja rosyjska ratyfikowała Kartę w całości i […]