LIDERKA RUCHU „ZA WOLNA ROSJĘ” STAŁA SIĘ OBIEKTEM ZAINTERESOWANIA ROSYJSKICH SŁUŻB SPECJALNYCH

(polski tekst poniżej)

В квартиру родителей Макаровой в Смоленске, куда она приехала в отпуск, пытались попасть полицейский и сотрудник центра «Э», о чём активистка написала у себя в блоге. Формальный повод – проверка паспортного режима (Маша является гражданкой России, в Польше имеет разрешение на временное пребывание).
После того, как пришедших не пустили в квартиру, они оставили в дверях записку с просьбой жильцам на следующий день в 13 часов явиться в отдел полиции и пошли к соседям спрашивать, нет ли в квартире неизвестных лиц.

Несколько часов назад она сообщала, что за ней ведётся слежка:
«машина темного цвета с регистрацией А283НУ67 стояла около моего дома в нетипичном месте. Мужчины из машины проводили меня до остановки. Через пару часов я вышла со встречи в центре города и снова увидела их на той же машине. Мужчины очень старались сделать вид, что заняты общением друг со другом, и даже откинулись на спинках кресел так, чтобы лиц не было видно. Я перешла через дорогу, завернула за угол – мужчинам пришлось опять выйти из машины и посмотреть, куда я пошла. В следующий раз мы увиделись около моего дома – мужчины проехали, остановились, постояли, развернулись и, вроде, уехали. За 3 часа мы встретились 3 раза”

Маша Макарова – известная общественная активистка и журналистка. В 2014 вышла к посольству России в Варшаве с протестами против аннексии Крыма, впоследствии основало движение “За свободную Россию”, которое занимается информированием о ситуации в России, помогает устанавливать контакты с российским гражданским обществом и т.п. Маша – один из главных комментаторов по российской тематике в Польше, а также известный журналист – до недавнего времени она работала в русскоязычной редакции “Польского радио”.

Мы уверены, что внимание к Маше связано с её общественной или профессиональной деятельностью (в Смоленске Маша писала репортаж и брала многочисленные интервью) и опасаются за её безопасность.

***

Masza pojechała do Smoleńska na urlop. 29 grudnia po południu napisała na Facebooku, że do mieszkania jej rodziców, gdzie się zatrzymała, próbowali dostać się policjanci i funkcjonariusz tak zwanego Centrum „E”, czyli Głównego Zarządu ds. Przeciwdziałania Ekstremizmowi MSW Federacji Rosyjskiej. Postanowiła ich nie wpuszczać i szukać pomocy adwokata. Pod jej drzwiami zostawiono wezwanie do stawienia się jutro o godzinie 13 czasu lokalnego na komisariacie policji w Smoleńsku. Jako formalny powód podano potrzebę weryfikacji informacji dotyczących prawa do pobytu na terytorium Rosji (Masza ma obywatelstwo rosyjskie, od kilku lat mieszka w Polsce na podstawie zezwolenia na pobyt tymczasowy). Sąsiedzi rodziców Maszy byli natomiast wypytywani, czy w domu nie ma nieznanych im osób.

Kilka godzin przed tym zdarzeniem Masza poinformowała, że jest śledzona:
„Dziś rano w Smoleńsku zauważyłam, że jestem obserwowana przez dwóch panów – ciemny samochód z nr rejestracyjnym A283НУ67 stał przy moim bloku. Smutni panowie odprowadzili mnie do przystanku. Za parę godzin wyszłam ze spotkania w centrum miasta i co za niespodzianka – panowie znów siedzą w samochodzie przy bramie. Bardzo starali się udawać, że są zajęci rozmową i nawet uchylili fotele w samochodzie, by nie było widać twarzy. Przeszłam przez drogę, skręciłam, przestałam być widoczna, panowie byli zmuszeni wyjść i popatrzeć, gdzie poszłam. Następne nasze spotkanie odbyło się przy moim bloku – ten sam samochód okrążył blok, zatrzymał się, zakręcił i chyba wyjechał. 3 spotkania w ciągu 3 godzin, co za zbieg okoliczności” – napisała na Facebooku.

Masza Makarowa jest znaną działaczką społeczną i dziennikarką. W 2014 roku brała udział w organizowanych przed ambasadą Rosji w Warszawie pikietach przeciwko aneksji Krymu, czego konsekwencją było założenie ruchu „Za Wolną Rosję” zajmującego się informowaniem o sytuacji w Rosji i promowaniem dialogu między społeczeństwem obywatelskim w Polsce i w Rosji. Masza należy również do czołowych komentatorów tematyki rosyjskiej w Polsce. Do niedawna pracowała w redakcji rosyjskiej Polskiego Radia, obecnie jest redaktorką rosyjskojęzycznej wersji portalu Eastbook.

Jako przyjaciele Maszy z ruchu „Za Wolną Rosję” mamy podstawy przypuszczać, że zainteresowanie udzielane jej osobie przez rosyjskie służby specjalne ma związek z jej działalnością publiczną i zawodową (w Smoleńsku Masza zbiera materiały do reportażu, zrobiła wiele wywiadów). Obawiamy się o jej bezpieczeństwo.

Wesprzyj naszą działalność dokonując przelewu na konto Stowarzyszenia

Rachunek EUR

60 1160 2202 0000 0004 9849 9990

PL 60 1160 2202 0000 0004 9849 9990

Rachunek w PLN

13 1160 2202 0000 0003 5776 5282

IBAN PL 13 1160 2202 0000 0003 5776 5282

SWIFT: BIGBPLPW

Bank Millennium, Stanisława Żaryna 2A, 02-593 Warszawa Polska

Odbiorca:

Stowarzyszenie Za Wolną Rosję, Czerniakowska 139, 00-453 Warzsawa, Polska

Tytułem:

Darowizna na działalność statutową