Oświadczenie Nowej Gaziety w związku z otwartymi groźbami pod adresem redakcji

1 kwietnia Nowaja Gazieta poinformowała o masowych zatrzymaniach i torturach mieszkańców Czeczenii podejrzanych o nietradycyjną orientację seksualną. Znamy nazwiska trzech zabitych, a także wiemy, że ofiar śmiertelnych jest znacznie więcej. Pozasądowe rozprawy, tak zwane „zabójstwa honorowe”, dokonywane są również przez krewnych ofiar…

Reakcja na publikacje o prześladowaniu czeczeńskich homoseksualistów wywołuje w redakcji poważne obawy o bezpieczeństwo już nie tylko konkretnych dziennikarzy, lecz wszystkich bez wyjątku pracowników Nowej Gaziety.

3 kwietnia, trzy dni po naszej pierwszej publikacji, w centralnym meczecie w Groznym odbyło się nadzwyczajne zebranie przedstawicieli 24 czeczeńskich wirdów, islamskich teologów i liderów czeczeńskiej opinii publicznej. Według oficjalnych danych uczestniczyło w nim 15 tysięcy osób. Na zebraniu tym Adam Szahidow, doradca prezydenta Czeczenii Ramzana Kadyrowa, publicznie oskarżył zespół Nowej Gaziety o zniesławienie i wskazał konkretnych „wrogów naszej wiary i ojczyzny”. Wystąpienie Szahidowa, a także innych czeczeńskich teologów było transmitowane przez lokalną telewizję i rozeszło się szeroko po Internecie, prowokując falę nietolerancyjnych wypowiedzi w mediach społecznościowych.

W oparciu o wnioski z tego zebrania uchwalono rezolucję, której drugi punkt stanowi jawne i bezpośrednie wezwanie do przemocy: „W obliczu zniesławienia wielowiekowych fundamentów społeczeństwa czeczeńskiego i godności czeczeńskich mężczyzn, a także naszej wiary, obiecujemy, że prawdziwych inicjatorów tego zniesławienia doścignie zemsta, gdziekolwiek i kimkolwiek by oni nie byli, i nie będzie tu żadnego okresu przedawnienia”.

Jest dla nas oczywiste, że rezolucja ta nawołuje fanatyków religijnych do rozprawy nad dziennikarzami.
Dla Nowej Gaziety jest absolutnie oczywiste, że obecna fala represji nie jest wyjątkowym zjawiskiem dla dzisiejszej Czeczenii. Stopień przemocy w republice w ciągu ostatnich trzech lat znacząco wzrósł i ma to bezpośredni związek z brakiem rzetelnego śledztwa w sprawie zabójstwa Borysa Niemcowa, dokonanego w istocie przez zleceniodawców tej zbrodni. Fakt, że nie ukarano ich za właśnie tę zbrodnię zaowocował tym, że dziś wydaje im się, że wolno im absolutnie wszystko.

W takiej sytuacji każdy, kto ma choćby minimalną możliwość działania, a tego nie robi i milczy, staje się współwinny. Dlatego Nowaja Gazieta postanowiła kontynuować swoją pracę w Czeczenii. Wiemy jednak, że możemy za to zapłacić bardzo wysoką cenę. Niewyjaśnione do dziś zabójstwa naszych koleżanek Anny Politkowskiej i Natalii Estemirowej są tego jaskrawym dowodem.

Jesteśmy przekonani, że taka forma reakcji na pracę dziennikarzy, o jakiej mówiono na spotkaniu w centralnym meczenie, jest nieakceptowana w cywilizowanym świecie i powinna zostać oceniona punktu widzenia rosyjskiego prawa. Wzywamy rosyjskie władze do zrobienia wszystkiego, co w ich mocy, w celu powstrzymania działań ukierunkowanych na wzniecanie nienawiści i dziennikarzy, którzy wykonują swoje zawodowe obowiązki.
P.S. 8 kwietnia redaktor naczelny Nowej Gaziety Dmitrij Muratow wystosował do Prokuratora Generalnego Federacji Rosyjskiej Jurija Czajki oficjalny wniosek zobowiązanie Komitetu Śledczego Rosji do ścisłego przestrzegania rosyjskiego prawa, a konkretnie do przeprowadzenie zgodnie z zgodnie z art. 144-145 Kodeksu Karno-Procesowego Federacji Rosyjskiej weryfikacji informacji o popełnieniu ciężkiego przestępstwa.

10 kwietnia minęło 10 dni odkąd w Nowej Gazecie ukazał się artykuł informujący o masowym prześladowaniu mieszkańców Czeczenii z powodu ich orientacji homoseksualnej. Dokładnie tyle samo czasu ma zgodnie z prawem Komitet Śledczy na zareagowanie na doniesienie o przestępstwie. Jak dotąd nie wiemy o żadnej reakcji Komitetu Śledczego na naszą publikację. Dlatego 11 kwietnia kwietnia adwokat z międzynarodowej organizacji obrony praw człowieka Agora Andriej Sabinin złożył do sądu rejonowego moskiewskiej dzielnicy Basmannyj skargę z żądaniem uznania bezczynności przewodniczącego Komitetu Śledczego Federacji Rosyjskiej Aleksandra Bastrykina za nieuzasadnioną i niezgodną z prawem i zobowiązania go do usunięcia skutków tego uchybienia.

Tekst oryginalny: https://www.novayagazeta.ru/articles/2017/04/13/72146-zayavlenie-novoy-gazety-v-svyazi-s-otkrytymi-ugrozami-prozvuchavshimi-v-adres-redaktsii

Tłum. Katarzyna Chimiak

Wesprzyj naszą działalność dokonując przelewu na konto Stowarzyszenia

Rachunek EUR

60 1160 2202 0000 0004 9849 9990

PL 60 1160 2202 0000 0004 9849 9990

Rachunek w PLN

13 1160 2202 0000 0003 5776 5282

IBAN PL 13 1160 2202 0000 0003 5776 5282

SWIFT: BIGBPLPW

Bank Millennium, Stanisława Żaryna 2A, 02-593 Warszawa Polska

Odbiorca:

Stowarzyszenie Za Wolną Rosję, Czerniakowska 139, 00-453 Warzsawa, Polska

Tytułem:

Darowizna na działalność statutową