Rekrutacja uczestników polsko-rosyjskiego projektu dla dziennikarzy MOST

Stowarzyszenie Za Wolna Rosję (Warszawa, Polska) po raz drugi zaprasza dziennikarzy z Polski do udziału w międzynarodowym projekcie MOST, w ramach którego uczestnicy będą mogli poznać dziennikarzy rosyjskich, którzy specjalizują się w tematyce międzynarodowej, stworzyć i opracować plan swego projektu reporterskiego i zrealizować go w Rosji na koszt organizatorów.

Podczas projektu uczestnicy także mogą korzystać z pomocy specjalnego Centrum Medialnego w poszukiwaniu kontaktów, środków i finansowania w celu realizacji innych projektów dziennikarskich w przyszłości.

Pierwsze warsztaty w ramach projektu z udziałem polskich i rosyjskich uczestników odbędą się w Warszawie w dn. 4-6 sierpnia 2017 roku. Przed końcem października uczestnicy projektu MOST, korzystając z pomocy rosyjskich kolegów i Centrum Medialnego opracują plan swoich projektów reporterskich i zrealizują ich na terenie Rosji. Wszystkie materiały uczestników MOST-a zostaną przetłumaczone i opublikowane na naszej stronie internetowej (przykłady materiałów uczestników pierwszej edycji projektu można zobaczyć tu). Na początku grudnia 2017 odbędzie się spotkanie finałowe uczestników projektu, jego ustalenia pomogą nam w realizacji MOST-u w przyszłości.

Organizatorzy projektu MOST pokryją wydatki uczestników, związane z realizacją ich projektów w Rosji: transport międzynarodowy i lokalny, koszty zakwaterowania, diety, wynajem sprzętu.

Zapraszamy do udziału w projekcie dziennikarzy, którzy mają co najmniej 3-letnie doświadczenie pracy w środkach przekazu masowego (radio, telewizja, gazety, Internet), interesują się tematyką międzynarodową oraz chcieliby zrealizować swój projekt reporterski w Rosji. Udział w projekcie MOST to unikalna możliwość stworzenia wyjątkowego materiału o Rosji, nawiązania kontaktu z rosyjskimi dziennikarzami z pro-demokratycznych mediów, bycia częścią międzynarodowej sieci współpracy, w ramach której można znaleźć partnerów i środki w celu realizacji innych inicjatyw dziennikarskich w przyszłości.

Dziennikarzy zainteresowanych udziałem w projekcie zapraszamy do wypełnienia Kwestionariusza w terminie do dnia 11 czerwca 2017 roku 21:00 CET.