Plaga upiorów w Moskwie

Wybierających się w najbliższym czasie do Moskwy ostrzegamy, że pojawiła się tam niedawno plaga upiorów. Grasują po różnych dzielnicach, podważając tak cenioną w Rosji stabilność. Szczególny problem stanowią te osobniki, które straszą wszystkich wokół upierając się, że istnieją, chociaż przecież nie istnieją. Władze nie wiedzą, jak poradzić sobie z tym problemem, więc udają, że go nie ma. A tymczasem wywołały go same.

Sprawa ta ma bowiem związek z wyborami do Rady Moskwy, które odbędą się 8 września. Aby zablokować kandydatury kilku polityków opozycji urzędnicy Moskiewskiej Komisji Wyborczej kwestionują złożone przez nich podpisy wyborców. Polega to często na arbitralnym stwierdzaniu, że dany podpis jest nieważny, co może oznaczać, że a) podpis został sfałszowany; b) dana osoba nie istnieje.

Profesor prawa Wyższej Szkoły Ekonomii w Moskwie i czonkini rady naukowej przy Centralnej Komsji Wyborczej Federacji Rosyjskiej Jelena Łukianowa dobrze pamięta, że sama złożyła podpis pod kandydaturą Lubow Sobol. Napisała więc do członków Rady ds. Praw Człowieka przy Prezydencie Rosji list, w którym prosi o potwierdzenie, że istnieje:

„Ja, Łukianowa Jelena Anatoliewna, 19 czerwca 2019 roku złożyłam podpis na liście popierających kandydaturę Lubow Sobol na radną Moskiewskiej Dumy Miejskiej.

Dziś dowiedziałam się, że okręgowa komisja wyborcza dla okręgu wyborczego 43 Moskwy mój podpis uznała za nieważny (nieautentyczny). Powstała zatem sytuacja, z której można wyciągnąć tylko dwa wzajemnie wykluczające się wnioski:
– albo nie istnieję;
– albo weryfikacja podpisów wyborców złożonych pod kandydaturami określonych osób nie jest w pełni rzetelna, a jej rezultaty budzą wątpliwości.

Apeluję do Państwa o wyjaśnienie tej sytuacji i podjęcie działań, ponieważ nieuznanie mojego podpisu narusza moje prawa gwarantowane przez art. 3, 6 (cz. 2 i 3), 17 (cz. 2 i 3), 18, 32 (cz. 1 i 2) i 60 Konstytucji Federacji Rosyjskiej. Proszę także o pomoc w potwierdzeniu faktu mojego istnienia jako obywatelki Federacji Rosyjskiej i osoby dysponującej aktywnym prawem wyborczym na terytorium podmiotu Federacji Rosyjskiej, jakim jest miasto Moskwa” (tekst oryginalny: https://www.facebook.com/pravoslovo/posts/2353611678086401).

Analogiczna sytuacja dotyczy już ponad 100 innych mieszkańców rosyjskiej stolicy, którzy postanowili dać szansę opozycyjnym kandydatom na radnych.

Więcej na ten temat:
https://www.youtube.com/watch?v=IPR7sLgvzxw&feature=share
https://fbk.info/english/news/post/509/

https://www.facebook.com/wolnarosja/photos/a.689739661146516/2319674438153022

 

Moskiewska Komisja Wyborcza odmówiła rejestracji kandydatury Julii Galiaminej w wyborach do Moskiewskiej Dumy Miejskiej (odpowiednik rady miasta) zaplanowanych na 8 września. Wygląda na to, że żaden z silnych opozycyjnych kandydatów nie zostanie do tych wyborów dopuszczony.

„W Rosji rozwija się bezprecedensowy kryzys politycznej reprezentacji. Obywatelom nie tyle stale po prostu demonstruje się, że powinni pogodzić się z tym, że we władzach nie ma ich delegatów. Gdy kandydaci na deputowanych Moskiewskiej Dumy Miejskiej idą do komisji wyborczej, aby dowieść, że podpisy na listach poparcia dla ich kandydatur są autentyczne, bije się ich. Oznacza to, że proponuje się nam przyjęcie następującej zasady: sama myśl o politycznym działaniu nieuzgodnionym z władzą jest niedopuszczalna i stanowi przestępstwo oraz zamach na państwowy ustrój Rosji” – napisał wczoraj komentator Nowej Gaziety Kirył Martynow.

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2900122833363576

 

Lubow Sobol, prawniczce związanej od lat z Fundacją Walki z Korupcją, komisja wyborcza również odmówiła rejestracji jako kandydatki w wyborach do Moskiewskiej Dumy Miejskiej.
Oficjalny powód był analogiczny jak w przypadku innych opozycyjnych kandydatów: część podpisów na listach poparcia dla jej kandydatury (każdy kandydat musi ich zebrać minimum 5000) uznano arbitralnie za nieważne.

 

 

Wesprzyj naszą działalność dokonując przelewu na konto Stowarzyszenia

Rachunek EUR

60 1160 2202 0000 0004 9849 9990

PL 60 1160 2202 0000 0004 9849 9990

Rachunek w PLN

13 1160 2202 0000 0003 5776 5282

IBAN PL 13 1160 2202 0000 0003 5776 5282

SWIFT: BIGBPLPW

Bank Millennium, Stanisława Żaryna 2A, 02-593 Warszawa Polska

Odbiorca:

Stowarzyszenie Za Wolną Rosję, Czerniakowska 139, 00-453 Warzsawa, Polska

Tytułem:

Darowizna na działalność statutową