Domagamy się zakończenia nielegalnych prześladowań działaczy obywatelskich w Rosji

Oświadczenie Grupy Roboczej ds. Równości Płci Forum Społeczeństwa Obywatelskiego UE-Rosja

Pobierz oświadczenie (eng)

Wyrażamy głębokie zaniepokojenie i przerażenie z powodu aresztowania Darii Serenko, poetki, feministki i działaczki obywatelskiej, zatrzymanej 8 lutego 2022 r. w Moskwie. Po aresztowaniu Daria opublikowała w sieciach społecznościowych, że spędziła noc na komisariacie policji na gołej podłodze, będąc chorą i ma zapalenie ucha środkowego.

Zarzuty przeciwko Darii Serenko opierają się na art. 20 ust. 3 Kodeksu wykroczeń administracyjnych – „Propaganda lub publiczna demonstracja nazistowskich akcesoriów lub symboli, akcesoriów lub symboli organizacji ekstremistycznych lub innych akcesoriów lub symboli, których promowanie lub publiczne eksponowanie jest zabronione przez prawo federalne”1.

Według wersji organów ścigania Daria popełniła wykroczenie administracyjne, umieszczając na swoim koncie na Instagramie symbolikę „Smart Vote” Nawalnego – wykrzyknik – we wrześniu 2021 r.2

Sąd, który odbył się 9 lutego 2022 r., uznał Darię Serenko winną popełnienia przestępstwa i skazał ją na 15 dni aresztu3.

Stało się to pomimo co najmniej dwóch wcześniejszych orzeczeń sądów federalnych, że symbole „Smart Vote” Nawalnego nie są ekstremistyczne.

Uważamy, że stanowisko władz w sprawie Darii, która uznaje symbol za ekstremistyczny tylko dlatego, że jest on używany przez opozycję polityczną, jest nielegalne i narusza zasady demokratyczne.

Darię od dawna nękają ugrupowania i organizacje, które wykazywały wszelkie przejawy ekstremizmu – jak naziści, przedstawiciele radykalnych organizacji męskich i otrzymywali realne groźby, ale władze rosyjskie nie podjęły skutecznych działań, by ją chronić. Wręcz przeciwnie, to ona jest teraz prześladowana za wyrażanie swojego obywatelskiego stanowiska.

Daria Serenko nie jest jedyną, która znalazła się w podobnej sytuacji. Podobne oskarżenia i środki zastosowano wobec Marii Alochiny4, Lucy Stein5 i Ricie Flores6. To pokazuje, że sprawa Darii wpisuje się w systematyczne prześladowania działaczy obywatelskich i feministek, co stanowi pogwałcenie nie tylko zasad demokracji, ale także praw człowieka i podstawowych wolności, w tym równości płci.

Domagamy się zaprzestania takich prześladowań działaczy obywatelskich.

14 lutego 2022

—–

Forum Społeczeństwa Obywatelskiego UE-Rosja zostało założone w 2011 r. przez organizacje pozarządowe jako stała platforma interakcji. Obecnie członkami i sympatykami Forum są 192 organizacje pozarządowe z Rosji i krajów Unii Europejskiej. Celem Forum jest rozwój współpracy między organizacjami pozarządowymi z Rosji i UE oraz aktywniejszy udział organizacji pozarządowych w dialogu między UE a Rosją. W ramach swojej działalności Forum aktywnie angażuje się w takie zagadnienia jak ułatwienia wizowe, rozwój aktywności obywatelskiej, ochrona środowiska i praw człowieka, zagadnienia pamięci historycznej oraz edukacja obywatelska.