O STOWARZYSZENIU

Stowarzyszenie „Za Wolną Rosję” powstało w Warszawie w 2015 roku. Jego założycielami są obywatele Rosji, Polski, Ukrainy i innych państw, zdaniem których przekształcenie Rosji w zorientowane na człowieka demokratyczne państwo jest jednym z niezbędnych warunków zrównoważonego rozwoju cywilizacji europejskiej w XXI wieku.
Promujemy i realizujemy projekty na rzecz: wspierania ruchu demokratycznego w Rosji i informowania o jego działaniach, dialogu międzykulturowego, działalności edukacyjnej, konsolidacji rosyjskiego ruchu demokratycznego w Europie.
Za nasze główne cele uznajemy: utworzenie środowiska wolnych Rosjan mieszkających na terytorium Polski, pomaganie im w zachowaniu swojej tożsamości i wspieranie ich inicjatyw, zmianę wizerunku Rosjan w oczach Polaków, informowanie, jak można pomóc Rosjanom, którzy walczą o wolność, promowanie współpracy między rosyjskim ruchem demokratycznym a polskim społeczeństwem obywatelskim i zacieśnianie relacji z grupami wolnych Rosjan w innych krajach Europy.