Rosja zaostrza reguły obowiązujące akademików w kontaktach z cudzoziemcami

Back in the USSR: Rosyjskie ministerstwo nauki i szkolnictwa wyższego zaostrza reguły obowiązujące rosyjskich akademików w kontaktach z cudzoziemcami – niezbędne będzie ubieganie się o zgodę władz i pisanie raportów W lipcu 2019 roku ministerstwo rozesłało do podlegających mu instytucji zarządzenie „O zatwierdzeniu rekomendacji dotyczących współpracy z państwowymi organami zagranicznych państw, organizacji międzynarodowych i zagranicznych […]