Komisja Wenecka proponuje usunięcie poprawki do art. 79 Konstytucji

Europejska Komisja na rzecz Demokracji przez Prawo (Komisja Wenecka) przeanalizowała tekst poprawki do art. 79 Konstytucji Federacji Rosyjskiej i zaproponowała jej usunięcie lub zmianę brzmienia. Opinia na temat projektu zmian jest opublikowana na stronie internetowej Rady Europy. Komisja jest również zaniepokojona możliwością zwolnienia sędziów Trybunału Konstytucyjnego. O tym informuje RBK.

Komisja Wenecka rozważyła dwie zmiany w rosyjskiej konstytucji dotyczące stosunków z Europejskim Trybunałem Praw Człowieka (ETPC). Pozostałe poprawki nie zostały rozpatrzone przez komisję.

Przypomnijmy, że pierwsza poprawka uzupełnia artykuł 79 Konstytucji słowami „decyzje organów międzypaństwowych przyjęte na podstawie postanowień traktatów międzynarodowych Federacji Rosyjskiej w ich interpretacji, które są sprzeczne z Konstytucją Federacji Rosyjskiej, nie podlegają wykonaniu w Federacji Rosyjskiej”. Komisja ogłosiła zamiar rozważenia tekstu tej poprawki na początku roku, jednak spotkanie zostało przełożone z powodu epidemii koronawirusa.

Członki Komisji Weneckiej wskazują, że Rosja jest członkiem Rady Europy i stroną Europejskiej Konwencji Praw Człowieka, która zobowiązuje ją do przestrzegania decyzji Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. Jej zdaniem przyjęcie takiej poprawki do Konstytucji jest sprzeczne z zobowiązaniami Rosji jako strony tej konwencji. Eksperci Komisji twierdzą, że są zaniepokojeni decyzją o przyjęciu poprawki do art. 79 ustawy zasadniczej, ponieważ jej brzmienie pozwoli rosyjskim sądom na nieprzestrzeganie orzeczeń ETPC.

„Kraje nie mają wyboru, czy zastosować się do wyroków ETPC” – czytamy w raporcie komisji.

Eksperci wyrazili również zaniepokojenie, że w Konstytucji  proponuje się zawrzeć zasadę dotyczącą możliwości odwołania przez Radę Federacji sędziów Trybunału Konstytucyjnego na wniosek prezydenta. „To powoduje, że sąd podlega presji politycznej”, mówi raport.

11 marca 2020 r. po zatwierdzeniu poprawek przez Parliament, rosyjscy obrońcy praw człowieka, prawnicy i osoby publiczne opublikowali list otwarty do Rady Europy z negatywną oceną samych poprawek konstytucyjnych oraz procedury ich przyjęcia. Władze rosyjskie i lojalne wobec nich media skrytykowały tę inicjatywę, argumentując, że zarówno poprawki, jak i procedura są zgodne ze standardami międzynarodowymi. Inicjatorzy petycji uważają jednak, że naruszają równowagę sił i ograniczają wolności obywateli. W ramach petycji zebrano ponad 200 tysięcy podpisów.

Poprawki zostały zainicjowane przez prezydenta Rosji Władimira Putina. Jedna z nich, wprowadzona później, daje Putinowi możliwość ubiegania się o kolejne dwie kadencje prezydenckie (tak zwane „unieważnienie” poprzednich kadencji).

Powszechne głosowanie nad przyjęciem poprawek odbędzie się 1 lipca.

Jeśli podoba ci się to, co robimy możesz wspomóc naszą działalność
Wesprzyj nas