206 poprawek do Konstytucji w skrócie

Wyzerowanie kadencji, bóg, małżeństwo i inne zmiany, które nie zostały wymienione w kartce do głosowania.

[cmsms_row][cmsms_column data_width=”2/3″][cmsms_text]

Od 25 czerwca do 1 lipca odbywa się ogólnokrajowe głosowanie w sprawie poprawek do Konstytucji. Jest ich tak wiele, że jak powiedziała szefowa Centralnej Komisji Wyborczej Ełła Pamfilowa, „poprawki nie mieszczą się na żadnej kartce do głosowania”. Gazeta Kommersant przygotowała listę najważniejszych i najciekawszych zmian w Konstytucji, oferowanych Rosjanom.

Dotyczące prezydenta

 • Jedna osoba może być prezydentem nie więcej niż dwie kadencje – z ust. 3 art. 81 słowo „z rzędu” zostało usunięte. W tym samym czasie Władimir Putin nadal będzie mógł kandydować na prezydenta – art. 81 został uzupełniony paragrafem 31. Wyjaśnia, że ​​poprzednia liczba warunków prezydenckich dla osoby, która już zajmowała to stanowisko, jest resetowana od momentu wejścia w życie poprawek konstytucyjnych.
 • Prezydentem będzie mogła zostać osoba, która mieszka w Rosji od co najmniej 25 lat (wcześniej wystarczyło 10 lat), a także nie ma kont, rachunków i depozytów w zagranicznych bankach.
 • Jeśli Duma Państwowa trzykrotnie odrzuci kandydaturę premiera, prezydent będzie w stanie rozwiązać izbę niższą lub sam mianować premiera. Podobna procedura będzie działać dla całej Rady Ministrów.
 • Prezydent będzie mógł nie tylko uczestniczyć w posiedzeniach rządu, ale także prowadzić „ogólne zarządzanie” działaniami rządu i odwoływać premiera, zachowując jednocześnie skład rządu.
 • Prezydent będzie mógł mianować i odwoływać „szefów federalnych organów wykonawczych”, w tym ministrów tak zwanego siłowego bloku (Obrony, Spraw Wewnętrznych, Obrony Cywilnej i Sytuacji Nadzwyczajnych) i ministra spraw zagranicznych.
 • Prezydent mianuje prokuratora generalnego i jego zastępców, a także prokuratorów regionalnych.
 • Były prezydent otrzyma prawo do zostania senatorem Rady Federacji na całe życie.
 • Były prezydent będzie miał immunitet.

Dotyczące Dumy Państwowej

 • Duma Państwowa będzie zatwierdzać kandydaturę premiera, obecnie wyraża zgodę na wolę prezydenta.
 • Duma Państwowa będzie zatwierdzać wicepremierów i ministrów (z wyjątkiem ministrów siłowego bloku i ministra spraw zagranicznych).
 • Duma Państwowa będzie mogła wnieść zarzuty przeciwko byłemu prezydentowi, aby pozbawić go immunitetu.

Dotyczące Rady Federacji

 • Rada Federacji obejmie do 30 osób mianowanych przez prezydenta. Do siedmiu z nich będzie mogło zostać senatorami na całe życie.
 • Rada Federacji nie będzie dawała zgodę na aprobatę prokuratora generalnego, jego zastępców i prokuratorów regionalnych, a jedynie będzie konsultowała prezydenta w sprawie ich kandydatur.

Dotyczące sądownictwa

 • Liczba sędziów Trybunału Konstytucyjnego zostanie zmniejszona z 19 do 11.
 • Prezydent będzie mógł zaproponować Radzie Federacji wygaśnięcie uprawnień sędziów sądów konstytucyjnych, najwyższych, a także sędziów kasacyjnych i apelacyjnych. Wcześniej sędziowie mogli samodzielnie wszcząć tę procedurę.
 • Trybunał Konstytucyjny będzie mógł zweryfikować konstytucyjność przepisów tylko wtedy, gdy „wszystkie inne krajowe możliwości sądowe zostały wyczerpane”.
 • Sąd konstytucyjny, na wniosek prezydenta, będzie musiał sprawdzić konstytucyjność projektów ustaw przed ich przyjęciem, a także konstytucyjność przepisów ustawowych podmiotów Federacji Rosyjskiej.

Inne poprawki

 • Oprócz prezydenta deputowani Dumy Państwowej, członkowie Rady Federacji, sędziowie Trybunału Konstytucyjnego i Sił Zbrojnych, a także szefowie podmiotów utracą prawo do posiadania zagranicznych kont, rachunków i depozytów.
 • Samorządy lokalne i władze publiczne wejdą „w jeden system władzy publicznej” i będą ze sobą współdziałać.
 • Rosja stanie się następcą prawnym ZSRR.
 • Pojawi się wzmianka o Bogu: „Federacja Rosyjska, zjednoczona tysiącletnią historią, zachowująca pamięć przodków, którzy przekazali nam ideały i wiarę w Boga, a także ciągłość rozwoju państwa rosyjskiego, uznaje historycznie ustanowioną jedność państwa”.
 • Dzieci staną się „najważniejszym priorytetem rosyjskiej polityki państwa”. Państwo „przejmuje także obowiązki rodziców w stosunku do dzieci pozostawionych bez opieki”.
 • Pod wspólną jurysdykcją Federacji Rosyjskiej podmiotami będzie „ochrona instytucji małżeństwa jako związku mężczyzny i kobiety”.
 • Język rosyjski stanie się językiem „narodu kształtującego naród”.
 • Zapobiega się „zmniejszaniu znaczenia czynu ludowego w obronie Ojczyzny”. Rosja zapewnia także „ochronę prawdy historycznej”.
 • Ujednolicenie w Konstytucji Rosji normy dotyczącej odpowiedzialnego stosunku do zwierząt.

[/cmsms_text][/cmsms_column][cmsms_column data_width=”1/3″][cmsms_image align=”none” caption=”Zdjęcie – Moscow-Live.ru” link=”https://freerussia.eu/wp-content/uploads/2020/06/50043099081_a490bed8e4_c.jpg” animation_delay=”0″]10477|https://freerussia.eu/wp-content/uploads/2020/06/50043099081_a490bed8e4_c-300×225.jpg|medium[/cmsms_image][cmsms_text animation_delay=”0″]

Źródło:
206 поправок в Конституцию за 4 минуты – kommersant.ru

Więcej na temat:
Nowa procedura przyjęcia poprawek do Konstytucji i bariera koronawirusowa dla opozycji – freerussia.eu

Bóg, dzieci, pieniądze – freerussia.eu

[/cmsms_text][/cmsms_column][/cmsms_row][cmsms_row data_padding_bottom=”50″ data_padding_top=”0″ data_bg_parallax_ratio=”0.5″ data_bg_size=”cover” data_bg_attachment=”scroll” data_bg_repeat=”no-repeat” data_bg_position=”top center” data_color=”default” data_padding_right=”3″ data_padding_left=”3″ data_width=”boxed”][cmsms_column data_width=”1/1″][cmsms_divider width=”long” height=”1″ position=”center” margin_top=”50″ margin_bottom=”50″ animation_delay=”0″][cmsms_text animation_delay=”0″]

Jeśli podoba ci się to, co robimy możesz wspomóc naszą działalność
Wesprzyj nas

[/cmsms_text][/cmsms_column][/cmsms_row]

Wesprzyj naszą działalność dokonując przelewu na konto Stowarzyszenia

Rachunek EUR

60 1160 2202 0000 0004 9849 9990

PL 60 1160 2202 0000 0004 9849 9990

Rachunek w PLN

13 1160 2202 0000 0003 5776 5282

IBAN PL 13 1160 2202 0000 0003 5776 5282

SWIFT: BIGBPLPW

Bank Millennium, Stanisława Żaryna 2A, 02-593 Warszawa Polska

Odbiorca:

Stowarzyszenie Za Wolną Rosję, Czerniakowska 139, 00-453 Warzsawa, Polska

Tytułem:

Darowizna na działalność statutową